ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติจาก University of Melbourne

2909

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติจาก University of Melbourne

University of Melbourne เป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านการวิจัย การสอนและการเรียนมานานกว่า 150 ปี นักศึกษาจากกว่า 150 ประเทศเลือกมาเรียนที่นี่ เพราะคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตอันยืดหยุ่นและมีนวัตกรรมมากกว่า 300 สาขาวิชา

ประเภททุนการศึกษา: ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

จำนวนทุนการศึกษา: ประมาณ 150 ทุน

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาต่างชาติ

มูลค่าทุนการศึกษา:

  • ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
  • ค่าใช้จ่ายเมื่อยามเจ็บป่วย
  • ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐาน 2,000-3,000 ดอลล่าร์
  • ค่าที่พักอาศัย 24,653 ดอลล่าร์ต่อปี
  • ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 420 ดอลล่าร์ ปริญญาเอก 840 ดอลล่าร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • ต้องไม่ใช่นักศึกษาจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • ลงทะเบียนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่ University of Melbourne
  • ต้องเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time)
  • ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย
  • ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในการศึกษาที่ผ่านมา

ขั้นตอนในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ Application for Admission to Graduate Research Degree Candidature and Scholarship

สำหรับรอบแรก ผู้สมัครรับทุนการศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครก่อนวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งจะประกาศผลให้ทราบช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดมา

สำหรับรอบที่สอง จะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม และประกาศผลช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

จบการศึกษาด้านสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย เคยทำงานด้านอีเว้นท์และงานโฆษณา ปัจจุบันเป็นนักเรียนและนักเขียนอิสระ