ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

วิธีสมัครทุน MIRS จาก Melbourne University

3731

วิธีสมัครทุน MIRS จาก Melbourne University

มาทำความรู้จักมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

 

    ก่อตั้งขึ้นในปี 1853 โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ Victoria และเก่าแก่เป็นอันดับสองในประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ เป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านการวิจัย การสอนและการเรียนมานานกว่า 150 ปี ถูกจะอันดับว่าเป็นที่ 1 ของออสเตรเลียจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ประจำปี 2014-2015 ประชากรนักศึกษามากกว่า 49,000 คนและมีเจ้าหน้าที่คณาจารย์มากกว่า 3,300 คน โดยมีนักศึกษานานาชาติประมาณ 25% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและมาจากมากกว่า 120 ประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับให้เป็นที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Melbourne เป็นที่ตั้งของศูนย์และสถาบันวิจัยมากกว่า 100 แห่ง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านที่มีสถาบันวิจัยด้านการแพทย์ โรงพยาบาลและอุตสาหกรรมฐานความรู้ภาคเอกชนจำนวนมากที่สุดของประเทศออสเตรเลียอาทิเช่น Bio21 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มด้านการวิจัยการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

>> ระเบียบการมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

>> ชีวิตนักศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

ทุนวิจัยนานาชาติเมลเบิร์น (MIRS)

ในทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจะมีทุนวิจัยเมลเบิร์น MRS ประมาณ 220 และประมาณ 100 ทุน จะเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คือ ทุนวิจัยนานาชาติเมลเบิร์น (MIRS)

ทุนวิจัยนานาชาติเมลเบิร์น (MIRS) สำหรับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สมัครขอรับทุนคือ นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาและทำการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ทุนวิจัยนานาชาติเมลเบิร์น (MIRS) อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละสาขาจะมีสิทธิได้รับทุนสาขาละ 1 ทุน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

กำหนดการปิดรับสมัคร :

สำหรับรอบแรก ผู้สมัครรับทุนการศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2015 ซึ่งจะประกาศผลให้ทราบช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดมา

สำหรับรอบที่สอง จะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2015 และประกาศผลช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 2015

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนวิจัยนานาชาติเมลเบิร์น (MIRS) ครอบคลุม

- ค่าครองชีพ 24.653 เหรียญออสเตรเลีย ต่อปี

- ค่าเคลื่อนย้าย สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ย้ายจากประเทศของตนมาเข้าศึกษาต่อที่เมลเบิร์น 3,000 เหรียญออสเตรเลีย

- ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทไม่เกิน 420 เหรียญออสเตรเลีย และระดับปริญญาเอกไม่เกิน 840 เหรียญออสเตรเลีย

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครอบคลุมเรื่องการเจ็บป่วย , คลอดบุตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดทนการศึกษา ทุนวิจัยนานาชาติเมลเบิร์น (MIRS) เงื่อนไขและระยะเวลา

คลิกที่นี่

เงื่อนไขการสมัครรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เพื่อรับคุณเข้าเรียนในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เดี่ยวข้องแบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึงผู้ที่ต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นก็สามารถที่จะสมัครขอรับทุนนี้ได้

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครรับทุน MIRS

>> ทุนการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

 

คำแนะนำในการสมัครรับทุน

ใบสมัครขอรับทุนจะถูกพิจารณาเมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เพื่อรับเข้าเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการสมัครขอรับทุน อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัครอีกครั้ง ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่เวปไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเมลเบิร์น หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

จบการศึกษาด้านสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย เคยทำงานด้านอีเว้นท์และงานโฆษณา ปัจจุบันเป็นนักเรียนและนักเขียนอิสระ