ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Seizan Fund สำหรับศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านภาษาญี่ปุ่น

515

ทุน Seizan Fund สำหรับศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านภาษาญี่ปุ่น

      ทุน Seizan Fund เป็นทุนเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยผู้มอบทุนนี้ก็คือ Curtin’s Department of Asian Languages 

ลักษณะของทุนการศึกษา

      เป็นทุนของด้านภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะเรียนในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2556 โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนมูลค่าประมาณ 160,000 บาท แต่จะครอบคลุมแค่ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยจะไม่รวมค่าครองชีพต่าง ๆ ของผู้ได้รับทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ต้องเข้าเรียนในคณะศิลปศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น Curtin University
-ผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร

ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ scholarships.curtin.edu.au

---------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อออสเตรเลีย 
ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจในออสเตรเลีย 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว