ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Sydney Achievers International Scholarships

1316

ทุน Sydney Achievers International Scholarships
              
      มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษา Sydney Achievers International Scholarships ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จำนวน 30 ทุน

ประเภทของทุนการศึกษา

• ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 15 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี ระยะเวลาให้ทุน 3 ปี (ไม่เกิน 30,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
• ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 15 ทุน เป็นทุนที่จ่ายให้ครั้งเดียว ทุนละ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

สาขาที่เรียน

ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ผู้สมัครขอทุนในระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนผู้สมัครขอทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตามลำดับ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
• การยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซิดนีย์จะถือว่าเป็นการสมัครขอรับทุนการศึกษา หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาการสมัคร

• สมัครภายในวันที่ 30 เมษายน เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2012
• สมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2013

วิธีการสมัคร

เข้าไปที่เว็บไซต์sydney.edu. 
ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่นี่
----------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

AUS ต้องการคนทำงานชาวต่างชาติมากขึ้น 
การสมัครเรียนต่อในออสเตรเลีย 
เรียนต่อออสเตรเลีย 
 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว