ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทจาก The La Trobe Business School ออสเตรเลีย

1473

ทุนปริญญาโทจาก The La Trobe Business School ออสเตรเลีย

The La Trobe Business School Scholarship ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรไม่ว่าเป็น MBA, การบัญชี (Accounting), การเงิน (Finance), การตลาด (Marketing), การจัดการ (Management), การจัดการการกีฬา (Sport management), การเป็นผู้นำ (Leadership) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management)

ประเภททุนการศึกษา:
ทุนระดับปริญญาโท

กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

มูลค่าทุนการศึกษา:
10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียสำหรับหลักสูตร MBA
5,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียสำหรับหลักสูตร Master of Management

โดยสำหรับหลักสูตร Master of Management จะแบ่งออกเป็นสาขาวิชาย่อย ดังต่อไปนี้

 • Master of Management
 • Master of Management (Entrepreneurship & Innovation)
 • Master of Management (Human Resource Management)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี 70% ขึ้นไป หรือเทียบเป็นเกรดคือ 2.8 ขึ้นไป
 • ต้องได้รับการยืนยันรับเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการจาก The La Trobe Business School
 • ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษาล่าสุด
 • ต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นจากหน่วยงานต่างๆ ของออสเตรเลีย
 • ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามที่สถาบันกำหนด
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการ:
รับสมัครภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
อีเมล: international@latrobe.edu.au
แบบฟอร์มการสมัครรับทุน

นอกจากนี้ก็ยังมีทุนการศึกษาสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาโทอีกมูลค่าทุนละ 500 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย โดยสาขาวิชาที่เปิดให้สมัครทุนการศึกษาได้แก่

 • Master of Accounting & Financial Management
 • Master of Financial Analysis/ Master of Professional Accounting
 • Master of Professional Accounting
 • Master of Financial Analysis
 • Master of Financial Analysis (Financial Planning)
 • Master of Financial Analysis (Investment)
 • Master of Financial Analysis (Financial Risk Management)
 • Master of Financial Analysis/ Master of International Business
 • Master of International Business
 • Master of Islamic Banking and Finance
 • Master of Business Information Management & Systems
 • Master of Marketing Management

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง