ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาตรี จาก The University of Queensland

723

ทุนปริญญาตรี จาก The University of Queensland

      The University of Queensland Diamantina Institute  ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยจะเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

-Biomedical Sciences
-Chemistry
-Molecular Biosciences
-Health Sciences

ลักษณะและจุดประสงค์

      ทุนมีมูลค่า 100,000 บาท โดยจะแยกจ่าย 2 เทอม  ซึ่งทุนจะครอบคลุมแค่ค่าลงทะเบียนเรียนเท่านั้น

      เป้าหมาย คือ เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อเป็นมืออาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

-จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.90
-ต้องเข้าเรียนในสาขาวิชาดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
-มีนักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้การรับรองใบสมัคร
-ไม่ได้รับทุนใด ๆ มาก่อน (ทุนซ้อน)

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร

ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ di.uq.edu

---------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อออสเตรเลีย 
ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจในออสเตรเลีย 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว