ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Undergraduate Scholarship for Women in Engineering 2013

491

Undergraduate Scholarship for Women in Engineering 2013

      ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาจาก RMIT University  สำหรับนักเรียนหญิงชาวต่างชาติที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขา  Mechanical and Manufacturing Engineering  ณ ประเทศออสเตรเลียในปี 2013 จำนวน 3 ทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

      RMIT มีหลักสูตรและสาขาหลายระดับตั้งแต่ในระดับปริญญาเอก ไปจนถึงอาชีวศึกษา  นอกจากนี้ RMIT ยังมอบโอกาสในการออกไปศึกษาในระดับโลกในอนาคต ด้วยการสอนด้วยหลักสูตรที่เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับโลกอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตไม่หยุดยั้ง

สาขาวิชาสำหรับทุน

      สาขา Mechanical and Manufacturing Engineering หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนหญิงที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
2. เป็นชาวออสเตรเลีย, พลเมืองถาวร, นักเรียนต่างชาติ หรือผู้ที่ถือวีซ่า humanitarian
3. ได้รับ ATAR score อย่างน้อย 95 ขึ้นไป หรือจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี
4. ต้องสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต ที่ RMIT ในปีการศึกษา 1 ปี 2013
5. มีประสบการณ์การเป็นผู้นำหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6. เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจำเป็นต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

เงินทุนสนับสนุน

      นักเรียนจะได้รับเงิน 5,000 ดอลล่าร์ โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 เทอม คือ 2,500 ในเดือนพฤษภาคม และ 2,500 ในเดือนกันยายน

วิธีการสมัคร

      สามารถสมัครผ่านไปรษณีย์หรือด้วยตัวเอง

วันเวลาในการสมัคร

      ก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013

      สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ RMIT 
-------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆที่เปิดสอนที่ RMIT  
ทุนการศึกษาอื่นๆในออสเตรเลีย 
เรียนต่อออสเตรเลีย 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...