ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก University of Adelaide

509

ทุนวิจัยปริญญาโท-เอก University of Adelaide

      ทุนวิจัยนี้เป็นของUniversity of Adelaide ซึ่งเปิดกว้างให้นักศึกษานานาชาติ  โดยจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนในระดับ ปริญญาโท 2 ปี และ ในระดับปริญญาเอก 3 ปี รวมทั้ง ค่าครองชีพจำนวน 750,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-อย่างน้อยผู้สมัครจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอับดับ 1)
-ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จะพิจารณาจากแฟ้มงาน และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
-ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนแล้วไม่สามารถรับได้อีก

วันเวลาในการสมัคร

ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2555

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/postgrad/international/

แบบฟอร์มการสมัครที่

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/form.html#Intl

-----------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อออสเตรเลีย 
ทุนการศึกษาอื่นๆในออสเตรเลีย 
ข้อมูลเกี่ยวกับ University of Adelaide 

 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว