ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติจาก University of Western Australia

1953

ทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติจาก University of Western Australia

University of Western Australia เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1911 และเพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปี ในด้านความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัยไปเมื่อปี ค.ศ. 2011 ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำประจำภาคตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ทำให้ UWA อยู่ในอันดับที่ 1 โดยรวมในประเทศออสเตรเลีย จากเกณท์การวัดคุณภาพของคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยดีเด่นประจำปี ค.ศ. 2014 ทั้งในด้านความต้องการเข้าเรียนของนักศึกษา, ผลสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา, เงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษา, การได้งานเต็มเวลา, ความเข้มข้นด้านการวิจัยและเงินทุนสนับสนุนการวิจัย อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

ประเภททุนการศึกษา:
International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

สาขาวิชา:
สาขาวิชาใดก็ได้ที่สถาบัน University of Western Australia

กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนทุนการศึกษ:
-

มูลค่าทุนการศึกษา:
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าประกันสุขภาพ สูงสุดไม่เกิน 4 ปี

เงื่อนไขการสมัคร:
การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ผ่านมา
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • ความสำเร็จในการฝึกอบรมและการทำวิจัยที่ผ่านมา
  • หัวข้องานวิจัยที่นำเสนอ

กำหนดการ:

  • เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม 2014
  • สมัครได้ถึง 29 สิงหาคม 2014
  • เปิดภาคการศึกษา 5 มกราคม 2015
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ใครอยากเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ลองศึกษาข้อมูลแล้วสมัครดูนะคะ

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง