ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: แนะนำหลักสูตรและสาขา

ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์

1423

ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ทำไมถึงต้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์?

      เพราะสาขานี้เป็นสาขาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นสาขาที่เต็มไปด้วยเนื้อหาวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้คุณได้รับทักษะที่จำเป็นและความรู้เต็มเปี่ยมจากการเรียน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกหลักสูตรอื่นๆ เช่น โทรคมนาคม, ซอฟแวร์, เครื่องยนต์ และไฟฟ้า เรียนประกอบกันเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อีกด้วย  ซึ่งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในออสเตรเลียนั้น ก็ถือได้ว่าได้รับการยอมรับและมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในระดับสากล

โครงสร้างหลักสูตร

      ในระดับปริญญาโท คุณจะใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณเลือก, วิชาเอกที่คุณเลือก รวมถึงการที่คุณต้องการจะฝึกงานด้วยหรือไม่  โดยทั่วไปแล้วจะมีสองเทอมการศึกษาในแต่ละปี และวิธีการประเมินก็พิจารณาจากงานที่ได้รับมอบหมายและผลคะแนนจากการสอบ

ค่าเล่าเรียน

      โดยทั่วไปแล้วการเรียนปริญญาโทในออสเตรเลียนั้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 ถึง 35,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปี โดยค่าเล่าเรียนจะถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยเอง จึงทำให้มีความแตกต่างกันไปแต่ละแห่ง ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือกที่จะสมัคร นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนทางการศึกษาอีกมาก ที่สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้เช่นกัน

คุณสมบัติในการสมัคร

      มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องการผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยคุณสามารถยื่นได้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL   แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์ของคะแนนที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่จะต้องการที่ 6 สำหรับการสอบ IELTS   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้คุณต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์   แต่ก็มีบางแห่งที่ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้วย

ความคาดหวังทางการงานและการเรียน

      การเรียนปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะมอบโอกาสให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้  โดยจะมีประโยชน์อย่างมากทั้งในการทำงาน หรือ การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยถ้าคุณเลือกที่จะเรียนต่อ คุณก็สามารถเลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก (PhD)  เพื่อทำการวิจัยในสาขาเฉพาะทางด้านนี้ต่อไป
---------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว