ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนภูมิศาสตร์ในออสเตรเลีย

1586

เรียนภูมิศาสตร์ในออสเตรเลีย

      การศึกษาของออสเตรเลียได้มีการจัดตั้งองค์กรหลายองค์กรที่สนับสนุนการเติบโตและความสามารถทางการศึกษา, งานวิจัยและอาชีพในสายภูมิศาสตร์  โดยหนึ่งในองค์กรประเภทนี้ คือ the Institute of Australian Geographers หรือ IAG   โดย IAG ช่วยทำให้นักภูมิศาสตร์และนักเรียนในสาขานี้ทำงานได้ง่ายขึ้น  ผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

       และเพื่อสนับสนุนการเรียนภูมิศาสตร์ในออสเตรเลียให้ดีขึ้นไปอีกนั้น  หน่วยงานอย่าง Australia Geography Teachers Association ก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างทรัพยากรทางการศึกษาที่มีค่า

      การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทำให้การเรียนภูมิศาสตร์ในออสเตรเลียกลายเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเกินจินตนาการ  นอกจากนี้ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องสำคัญของการเรียนในสาขานี้ด้วย  โดยบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีโอกาสในการสำรวจ, ทดลอง, เรียนรู้และทำวิจัยมากกว่าเพราะมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่า  นอกจากนี้ปัจจัยในเรื่องของความใกล้กับสถานที่สำคัญๆ อย่างเช่น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, ศูนย์วิจัย, พิพิธภัณฑ์ และห้องทดลองต่างๆ 

      ถึงแม้ว่าออสเตรเลีย จะไม่ได้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของดินและสินแร่ แต่ประเทศนี้ก็ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลที่เต็มไปด้วยปะการังที่อุดมสมบูรณ์และมีปลาหลากหลายสายพันธุ์  นอกจากนี้ ศูนย์งานวิจัยและห้องทดลองที่มีในทุกมหาวิทยาลัยก็สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี

ตัวเลือกการเรียน

      ออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ที่มีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน, มีนักเรียนที่เก่งและสถานที่ที่มีความพร้อม โดยมหาวิทยาลัย 2 แห่งอย่าง Australian National University  และ University of Sydney  ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ใน Top25 ของโลกสำหรับการเรียนภูมิศาสตร์

      คุณสามารถเรียนภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกับการเรียนในสาขาอื่นได้ด้วย เช่น เศรษฐศาสตร์, นิเวศวิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อช่วยให้คุณมีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น  โดยหลักสูตรภูมิศาสตร์ จะเน้นหนักไปที่การทดลองเพื่อสอนในเรื่องของทักษะเชิงเทคนิคเป็นหลัก   วิชาที่จะเรียนในสาขานี้ จะประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, นิเวศวิทยา, วิทยาศาสตร์กายภาพ, ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การทำงาน

      ไม่ว่าจะในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน นักภูมิศาสตร์ก็จะทำงานในเรื่องของ การจัดการสิ่งแวดล้อม, การรักษาสิ่งแวดล้อม, การจัดการของเสีย, การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์, การทำวิจัยและพัฒนา, การวางแผนเมืองและนโยบาย, การพัฒนาที่อยู่อาศัย, การท่องเที่ยว, การคมนาคม, วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนเชิงเกษตร  ซึ่งนักเรียนในสาขานี้ส่วนมากแล้ว เมื่อเรียนจบก็มักจะไปสอนหรือทำวิจัยในสาขาที่ถนัดต่อไป   นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการทำงานในด้านอื่นๆเช่นกัน เช่น ปิโตรเลียม, วิศวกรรม, การสำรวจ, การจัดการน้ำ, สุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น

------------------------------------------------------------------

บทความอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อออสเตรเลีย 
หลักสูตรภูมิศาสตร์ในออสเตรเลีย 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว