นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ญี่ปุ่น: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

'ทุนมง' ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่ใครๆ ก็อยากได้

share image

 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ Monbukagakusho (MEXT) ที่นักเรียนไทยนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า ‘ทุนมง’ เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด ทุนที่นักเรียน/นักศึกษาไทยนิยมสมัครกันมากคือทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) และทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) ซึ่งการไปเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ถือว่าเป็นทุนประเภทนี้เช่นกัน 

 

ทำไมต้องเรียนที่ญี่ปุ่น?

 • การศึกษาระดับโลก ในญี่ปุ่นมีมหาลัยมากกว่า 700 แห่ง โดยมี 10 ติดอันดับท็อป 200 ในการจัดอันดับโลก
 • รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรม ในแง่ประวัติศาสตร์มีวิวัฒนาการยาวนานกว่าพันปีจนสั่งสมมาเป็นสิ่งที่สืบทอดมานานมากกก เต็มไปด้วยรายละเอียดและประณีต ในแง่การทำงาน มีลำดับขั้นอวุโสชัดเจน มีระบบให้ทำตาม
 • ประเทศปลอดภัย ของหายได้คืนแน่นอน!
 • ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม เป็นภาษาที่ 2
 • ใกล้ประเทศไทย
 • ค่าเทอมไม่แพงเท่าประเทศพัฒนาอื่นๆ และมีทุน!

 

ประเภทของทุน 

 • ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) 
 • ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) 
 • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) 
 • ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students)
 • ทุนญี่ปุ่นศึกษา
 • ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
 • ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

 

รายละเอียดของสองทุนยอดนิยม

ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
 • อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี 
 • สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา 
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
 • ทุนให้ในสาขา Social Sciences and humanities และ Natural Sciences โดย
 1. Social Sciences and humanities หมวด A ได้แก่ Law, Politics, Pedagogy, Sociology, Literature, History, Japanese Language, Others (ยกเว้นสาขาในหมวด 2)
 2. Social Sciences and humanities หมวด B ได้แก่  Economics, Business Administration

Natural Science หมวด A ได้แก่

 • Science (1. Mathematics 2. Physics 3. Chemistry)
 • Electric and Electronic Studies (4. Electronics 5. Electrical Engineering 6. Information Engineering)
 • Mechanical Studies (7. Mechanical Engineering 8. Naval Architecture)
 • Civil Engineering and Architecture (9. Civil Engineering 10. Architecture 11. Environmental Engineering)
 • Chemical Studies (12. Applied Chemistry 13. Chemical Engineering 14. Industrial Chemistry 15. Textile Engineering)
 • Other Fields (16. Metallurgical Engineering 17. Mining Engineering 18. Maritime Engineering 19. Biotechnology)

Natural Science หมวด B ได้แก่

 • Agricultural Studies (1. Agriculture 2. Agricultural Chemistry 3. Agricultural Engineering 4. Animal Science 5. Veterinary Medicine 6. Forestry 7. Food Science 8. Fisheries)
 • Hygienic Studies (9. Pharmacy 10. Hygienics 11. Nursing)
 • Science (12. Biology)

Natural Science หมวด C ได้แก่

 • แพทยศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์

 

ทุนนักศึกษาวิจัย

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 
 • อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา 
 • ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) 
 • กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency Test : JLPT) ผ่านตามที่กำหนด สำหรับการสมัครทุนระดับปริญญาโทสาขาวิชาที่จะไปเรียนต่อต้องเป็นสาขาเดียวกับที่เรียนจบมา นอกจากนี้ก็ยังมีเอกสารอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือ Study Plan หรือแผนการวิจัย ซึ่งควรเขียนให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน
 • สอบข้อเขียน 
 • สอบสัมภาษณ์
 • หลังจากผ่านสัมภาษณ์เราต้องติดต่อและส่งเอกสารไปยังกระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ญี่ปุ่นตอบรับและเซ็นเอกสารให้
 • เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับคนที่เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก็จะมีคอร์สเรียนภาษาจากมหาวิทยาลัยให้เช่นกัน ซึ่งนักเรียนทุนส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันหมด เพราะมีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นและได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากนานาประเทศด้วย แต่ถ้าใครสอบวัดระดับผ่านถึงขั้นสูงสุดแล้วอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้ 
 • หลังจากผ่านพ้นขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วเรายังต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกนะคะ ช่วงเวลาที่สอบอยู่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ถ้าสอบเข้าได้ก็เป็นอันว่าได้เรียนเรียบร้อยค่ะ

 

ใครที่กำลังเตรียมตัวลองไปทำข้อสอบเก่าได้ที่: 

Qualifying Examinations for Applicants for Japanese Government Scholarships 

 

มูลค่าทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
 • มีเงินค่าครองชีพให้มากน้อยต่างกันไปตามประเภทของทุน อยู่ที่ประมาณเดือนละ 143,000 - 145,000 เยน
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 

มหาวิทยาลัยน่าสนใจสำหรับเรียนต่อญี่ปุ่น

 
 

 

 

ค้นหาคอร์ส

ญี่ปุ่น
ปริญญาโท

MUST READ

article Img

3 ทุนการศึกษา สำหรับเริ่มต้นเรียนต่อที่ญี่ปุ่น

1. Monbukagakusho Scholarship   กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้เสนอทุนจำนวน 6 รูปแบบให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและโททุกปี พวกเขาได้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ให้เดือนละประมาณ 117,000 ถึง 148,000 เยนขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษาค่ะ แต่ทุนนี้ก็จะมีข้อกำหนดอยู่หลายอย่างรวมไปถึงความสามารถทางภาษาด้วย ซึ่งข้อกำหนดต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับสถาบันที่เพื่อน ๆ วางแผนไปเรียนต่อและระดับการศึกษาที่สนใจค่ะ แต่ละทุนจะมีจำนวนผู้รับทุนใหม่ตั้งแต่ 86

22.3K
article Img

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อญี่ปุ่นนั้นถูกกว่าสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกามาก ทั้งที่มาตรฐานการศึกษาของทั้งสามประเทศแทบจะไม่ต่างกันเลย และนี่คือสิ่งที่เพื่อน ๆ ต้องรู้สำหรับการวางแผนการเงินเพื่อการเรียนต่อที่ญี่ปุ่น!     ราคาเท่าไหร่ ?   ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับประเภทของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เพื่อน ๆ วางแผนจะไปเรียนต่อค่ะ

17.9K