นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทหลายสาขาวิชาจาก Leiden University เนเธอร์แลนด์

share image

 

Leiden University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571  ตั้งอยู่ที่เมืองไลเดน เมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับสองรองจากอัมสเตอร์ดัม หลักสูตรของที่นี่เป็นเลิศทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและการวิจัย อีกทั้งยังติด Tops 100 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World University Rankings ด้วย

 

>> ข้อมูลเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ <<

>> ข้อมูลเรียนต่อประเทศอื่นๆ ในยุโรป <<

 

ประเภททุนการศึกษา:

ทุนปริญญาโทสำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน Leiden University 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นักศึกษานอกสหภาพยุโรป (Non-EU/EEA students) 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • ค่าเล่าเรียน 10,000 ยูโร
 • ค่าเล่าเรียน 15,000 ยูโร
 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

จำนวนทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคณะ และทุนการศึกษานี้ไม่ได้เป็นทุนเต็มที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน (Tuition fee) เช่น ที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกัน ฯลฯ นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

 

สาขาวิชา:

ดูสาขาวิชาทั้งหมดได้ที่ Master's programmes in Leiden 

 

ขั้นตอนการสมัคร:

1. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน >> Online application 

2. อัพโหลดเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เรียงความ (Motivation letter) อธิบายเหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนที่ Leiden University และคณะที่เลือก ความยาว 700-1,500 คำ
 • สำเนาประกาศนียบัตร (Diplomas) และทรานสคริปต์ (Transcripts)
 • สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ CPE ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ดูเกณฑ์คะแนนได้ที่ Language requirements 
 • ประวัติโดยย่อ หรือที่เรียกว่า CV
 • จดหมายแนะนำ (Letters of recommendation) 2 ฉบับ โดยหนึ่งในนั้นผู้เขียนต้องเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Academic staff)
 • เอกสารเพิ่มเติมตามสาขาวิชาที่สมัคร 

 

ดูข้อมูลการเตรียมเอกสารอย่างละเอียดได้ที่ Required documents for master’s applications

 

3. หากต้องการสมัครมากกว่าหนึ่งทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน จะต้องส่งเอกสารแยกกัน ไม่สามารถส่งเอกสารชุดเดียวเพื่อสมัครหลายๆ สาขาวิชาได้

4. อัพโหลดเรียงความ Letter of motivation for the LExS scholarship

5. ส่งใบสมัครออนไลน์
6. ชำระเงินค่าสมัคร 100 ยูโร 

 

กำหนดการ:

 • รับสมัครภายใน 1 ตุลาคม 2016 สำหรับโปรแกรมที่เริ่มเรียน กุมภาพันธ์ 2017 
 • รับสมัครภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2017 สำหรับโปรแกรมที่เริ่มเรียน กันยายน 2017
 • ยกเว้นสาขาวิชากฎหมาย (Law) ส่งใบสมัครได้ถึง 1 มีนาคม 2017
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ค้นหาคอร์ส

เนเธอร์แลนด์
ปริญญาโท