นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน The Netherlands Fellowship Programmes

share image

ทุนการศึกษา The Netherlands Fellowship Programmes

      ในวันนี้ฮอทคอร์สมีโครงการทุน The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) มาฝากค่ะ โดยทุน NFP นี้ เป็นทุนที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาสมรรถภาพภายในองค์กรของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานระดับกลางขององค์กรนั้นๆ  และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้งบประมาณการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

      นอกจากนี้ ทุน NFP นี้ ยังเป็นทุนที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องการจะมอบให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนด้วย

      ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. ทุนสำหรับระดับปริญญาโท
 2. ทุนสำหรับระดับปริญญาเอก
 3. ทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น

คุณสมบัติของผู้รับทุน ถูกกำหนดไว้ดังนี้

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ถือสัญชาติ, ทำงาน และอาศัยอยู่ในประเทศที่ทาง NFP กำหนด
 • นายจ้างจะต้องการันตีในการรับกลับเข้ามาทำงาน
 • ได้รับการตอบรับจากสถาบันในประเทศเนเธอร์แลนด์ แบบ Unconditional ในหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรระยะสั้นในปีการศึกษา 2012-2013 หรือการทำวิจัยในระดับ PhD
 • ไม่เคยได้รับ NFP Fellowship มาก่อน สำหรับการขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา NFP Fellowship และทุนการศึกษาใด ๆ สำหรับหลักสูตรระยะสั้น
 • ไม่เคยถูกจ้างงานจาก บริษัทนานาชาติ (อาทิเช่น Shell, Unilever, Microsoft) องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกันมากกว่า 1 ประเทศ และ NGO นานาชาติ

การรับสมัคร  มีกำหนดให้ 3 ช่วงเวลาคือ

 • หลักสูตรปริญญาโท, หลักสูตรระยะสั้น, PhD รับสมัครตั้งแต่ 1/11/2011 - 7/02/2012 (Paper Application หมดเขต 1/01/2012)
 • หลักสูตรปริญญาเอก, หลักสูตรระยะสั้น รับสมัครตั้งแต่ 1/02/2012 - 1/05/2012 (Paper Application หมดเขต 1/04/2012)
 • หลักสูตรระยะสั้น และ PhD รับสมัครตั้งแต่ 1/07/2012 - 2/10/2012 (Paper Application หมดเขต 1/09/2012)

      รายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์เป็นทางการของทุน NFP  ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ :)

----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เหตุผลที่เลือกเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ 
สถาบันการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ 
เรียนต่อเนเธอร์แลนด์