นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทจาก Radboud University Nijmegen เนเธอร์แลนด์

share image

ทุนปริญญาโทจาก Radboud University Nijmegen เนเธอร์แลนด์

 

>> ค้นหาคอร์สเรียนต่อเนเธอร์แลนด์
>> ข้อมูลเรียนต่อเนเธอแลนด์
>> ค้นหาทุนการศึกษา

 

The Radboud Scholarship Programme เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 20 ทุน ซึ่งมอบแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถโดดเด่น มีความกระตือรือร้น และเป็น non-EEA students (EEA: The European Economic Area) ที่มีความประสงค์จะเรียนปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษที่  Radboud University Nijmegen เป็นเวลา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สาขาวิชานั้นๆ กำหนด โดยหากทุนนี้จะครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษาไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตร 2 ปี

 

มูลค่าของทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานี้จะไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับทุน แต่จะเป็นการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน อย่างเช่นนักศึกษาที่ได้รับทุนในปี 2013/2014 จะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจำนวน 1,835 ยูโร ในขณะที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนอยู่ที่ประมาณ 9,318 ยูโร - 10,260 ยูโร นอกจากนี้ทุนยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างการขอวีซ่า ใบอนุญาตพำนักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ ประกันสุขภาพ และประกันภัย รวมแล้วประมาณ 1,000 ยูโร

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน

- ถือพาสปอร์ต non-EU/EEA

- ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นจาก EEA

- ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

- มีวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

- ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) ในหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา

 

เกณฑ์การคัดเลือก

- ผู้สมัครทุนจะต้องมีผลงานทางวิชาการโดดเด่นในสาขาวิชาที่เลือกเรียน มีหลักฐานแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นถึงผลการเรียนที่ดีเยี่ยม เช่น ใบเกรด คะแนนทดสอบ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ

- มีจดหมายแนะนำตัวเอง (Motivation letter) และจดหมายแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Recommendation Letter) 2 ฉบับ

 

วิธีสมัคร

การสมัคร The Radboud Scholarship Programme ใช้แบบฟอร์มเดียวกับใบสมัครปริญญาโท โดยผู้สมัครจะต้องระบุเพิ่มไปว่าต้องการขอรับทุนการศึกษาด้วย จากนั้นระบบจะให้คุณยื่นเอกสารเพิ่มเติม 3 ชิ้น ได้แก่ จดหมายแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Recommendation Letter) 2 ฉบับ และประวัติย่อของนักศึกษา (Curriculum vitae)

 

กำหนดการรับสมัคร

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2014

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ค้นหาคอร์ส

เนเธอร์แลนด์
ปริญญาโท