นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: วีซ่านักเรียน

การขอวีซ่านักศึกษาเนเธอร์แลนด์

คำแนะนำในการสมัครขอวีซ่าสำหรับนักศึกษานานาชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์

share image

การขอวีซ่านักศึกษาเนเธอร์แลนด์

 

หากกล่าวถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณคงจะจินตนาการถึงประเทศที่มีความก้าวหน้าทางสังคม ภายในเมืองเต็มไปด้วยคลองมากมายที่สวยงามดั่งภาพวาด เนเธอร์แลนด์มักจะถูกขนานนามว่าเป็น
“ประตูสู่ทวีปยุโรป”

 

ในปีการศึกษา 2011-2012 มีนักศึกษานานาชาติจำนวนมากถึง 666,859 คน เดินทางมาศึกษามหาวิทยาลัยดัตช์เหล่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจมากนักกับการที่นักศึกษาต่างชาติมากมายเดินทางมาศึกษาต่อที่นี่ สิ่งที่ต้องใช้ในการขอวีซ่านักศึกษาของเนเธอร์แลนด์นั้นจะแตกต่างกันกับชาติอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากประเทศอะไร อย่างไรก็ตามขั้นตอนการสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่านั้น
ก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปเมื่อคุณทราบข้อกำหนดและความต้องการต่างๆแล้ว ลองมาอ่านคำแนะนำของเราในการขอวีซ่านักศึกษาของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะช่วยให้การสมัครของคุณง่ายมากขึ้นค่ะ

 

สำหรับนักศึกษาที่วางแผนจะพำนักในเนเธอร์แลนด์เป็นเวลานานกว่า 90 วัน จะต้องใช้วีซ่าเชงเก้นหรือใบอนุญาตเชงเก้น (Schengen visa) หรือเรียกว่า Story stay visa โดยวีซ่าชนิดนี้จะอนุญาตให้นักศึกษามีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกเชงเก้นโดยถือใบอนุญาตใบเดียว อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป (Non-EU Students) ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ดูรายชื่อกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้นที่นี่

ดูรายชื่อสัญชาติ ที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่นี่

 

 

จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาอย่างไรดี ?

 

สำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป (Non-EU Students) ที่วางแผนจะพำนักในเนเธอร์แลนด์เป็นเวลานานกว่า 90 วัน ขั้นตอนการขอวีซ่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Provisional Residence Permit (MVV) และ Residence Permit

 

1. Provisional Residence Permit (MVV)

 

วีซ่านักศึกษาที่คุณต้องใช้ยื่นในการเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ จะขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากประเทศอะไร นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะใช้วีซ่าที่เรียกว่า วีซ่าการพำนักประเภทชั่วคราว ( Provisional Residence Permit) ในภาษาดัตช์เรียกว่า ‘Machtiging tot Voorlopig Verblifj’ หรือ MVV ซึ่งจะอนุญาตให้คุณมีสิทธิที่จะพำนักในเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้การที่คุณจะพำนักอยู่ในประเทศจนจบการศึกษาได้ จะต้องใช้วีซ่าการพำนัก (Residence Permit) โดยวีซ่า MVV จะเป็นหลักฐานการพำนักในประเทศในฐานะ
ผู้อยู่อาศัย  ซึ่งเมื่อคุณเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยวีซ่าประเภทนี้ ก็จะถือว่าคุณจะเป็นผู้อยู่อาศัยมากกว่าที่จะเป็นนักท่องเที่ยว

 

การสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท MVV นั้นใช้เวลาพอสมควร ขอแนะนำให้นักศึกษาสมัครยื่นคำร้องล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนเดินทางไปเนเธอร์แลนด์  เมื่อคุณยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว คุณไม่สามารถที่จะยื่นสมัครวีซ่าเชงเก้นกับประเทศอื่นๆหรือเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้นจนกว่าคุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่า ความจริงแล้วคุณควรต้องพำนักอยู่ในประเทศของคุณจนกระทั่งคำร้องขอวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติจนเสร็จสิ้น

 

คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท MMV ผ่านทางมหาวิทยาลัยของคุณได้ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น Leiden University มีค่าธรรมเนียมในการสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าพักอาศัยของนักศึกษาอยู่ที่ราคา 304 ยูโร (12,414 บาท) 

 

 

2. Residence Permit

 

หากมหาวิทยาลัยดัตช์รับคุณเป็นนักศึกษาแล้ว  เมื่อคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท MVV ไปแล้ว
ทางมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าการพำนัก ( Residence Permit) ให้กับคุณด้วย ซึ่งจะดำเนินการภายใน 5 วันหลังจากคุณเดินทางไปถึงเนเธอร์แลนด์ โดยคุณต้องเตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  จากนั้นเมื่อวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติ คุณต้องไปรับวีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่างชาติ (IND) ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณเดินทางไปถึงเนเธอร์แลนด์ เมื่อคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณต้องไปลงทะเบียนกับสำนักงานเขตประจำท้องถิ่นด้วย

 

ระหว่างที่คุณศึกษาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ การที่คุณมีวีซ่าการพำนัก จะทำให้คุณมีสิทธิที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิกเชงเก้นได้อย่างอิสระเป็นเวลานานสุดถึง 90 วันจากทั้งหมด 180 วัน โดยวีซ่าเชงเก้นมีอายุการใช้งานจนกว่าคุณจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์  นอกจากนี้ยังให้เวลาเพิ่มอีก 3 เดือน เพื่อให้คุณทำเรื่องยื่นขอจบการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

 

ดูรายชื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (IND) ที่นี่

 

ขั้นตอนการเข้าประเทศและการพำนัก (Entry and Residence, TEV)

 

ขั้นตอนของการขอวีซ่าประเภท TEV จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท MVV นั่นหมายความว่าการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท MVV และวีซ่าการพักอาศัยของคุณจะถูกยื่นขอในเวลาเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยของคุณจะดำเนินการสมัครวีซ่าประเภท TEV แทนคุณ

 

ทั้งนี้คุณสามารถสมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งสองประเภทได้ด้วยตนเอง โดยต้องไปยื่นคำร้องที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์ในประเทศของคุณ

 

ข้อมูลสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย


15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-309-5200
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น

 

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)


โทร 02-118-7003 Website : http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/Thai/
ติดต่อทางอีเมลล์ : info.nlth@vfshelpline.com
เวลาทำการ : 08:30 – 16:00 น. 
เจ้าหน้าที่จะรับสายสนทนาตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และ เวลา 13:00 – 16:00 น ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี

 

ตรวจสอบรายชื่อสถานทูตและสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่นี่

ตรวจสอบว่าประเทศของคุณต้องใช้ใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือไม่

 

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

ในการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า MVV ต้องใช้หลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

 

  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานและสำเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
  • หลักฐานทางการเงิน เช่น จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) หรือ จดหมายรับรองทุนการศึกษา เพื่อแสดงว่าคุณมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
    โดยกระทรวงยุติธรรมของดัตช์มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีเงินอย่างน้อย 833.22 ยูโร (34,025 บาท) ต่อเดือน
  • แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า MVV ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  • ยินยอมที่จะตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจหาโรควัณโรคภายใน 3 เดือนหลังจากเดินทางไปถึงเนเธอร์แลนด์ บางสัญชาติได้รับข้อยกเว้นจากการตรวจสุขภาพดังกล่าว
  • หลักฐานทางการศึกษาที่แสดงการตอบรับการเป็นนักศึกษาของคุณจากทางมหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์
  • ในบางกรณีคุณอาจจะต้องทำข้อสอบบูรณาการพลเมือง (Civic Integration Exam) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศของคุณ โดยมีค่าธรรมเนียมประมาณ 350 ยูโร (14,292 บาท)

 

ตรวจสอบว่าคุณต้องทำการสอบบูรณาการพลเมืองหรือไม่

 

การรักษาสถานะวีซ่า

 

ในการรักษาสถานะวีซ่าของคุณให้สามารถใช้งานได้ คุณจะต้องลงทะเบียนหน่วยกิตวิชาเรียนไม่ต่ำกว่า 50% ของวิชาทั้งหมดในปีการศึกษานั้นๆ  หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น คุณเจ็บป่วยกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อคงสถานะวีซ่าได้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เมื่อรู้คำแนะนำในการขอวีซ่ากันแล้ว มาค้นหาคอร์สเรียนต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ของคุณกันเถอะค่ะ !

 

-----------------------------------------------------------------------------

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

6 มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ที่แจกทุนนักศึกษาต่างชาติทุกปี

ค่าใช้จ่ายเมื่ออยู่เนเธอร์แลนด์