ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

IPENZ Foundation มอบทุนปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์

share image

IPENZ Foundation มอบทุนปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์

     ผู้ที่มอบทุนนี้ คือ IPENZ Foundation จุดประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ประเทศ New Zealand  โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางมหาวิทยาลัย เป็นรายปี ปีละ 160,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      มอบให้แก่นักศึกษาที่เป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ หรือ นักศึกษาที่มีหนังสือเดินทางที่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศได้โดยไม่มีกำหนดเท่านั้น

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร

สมัครได้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ foundation.org 
--------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อนิวซีแลนด์ 
การสมัครเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ 
นิวซีแลนด์ต้อนรับนักเรียนต่างชาติ 


 

MUST READ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่งเป็นการร่วมตัวของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่นี่จึงนับว่ามีคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยมไม่แพ้ประเทศชั้นนำอื่นๆ ในแถบยุโรปและอเมริกา ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้ค่าจะตกประมาณเดือนละ 2,083 NZD หรือปีละ 22,000-32,000 NZD (สำหรับปริญญาตรี) โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเปิดภาคเรียน และ40

29.9K

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน มีข่าวทุนการศึกษาน่าสนใจมาฝากสำหรับนักศึกษาไทยที่อยากเรียนต่อเมืองนอกค่ะ ขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยด้วย โดยทุนการศึกษานี้เป็นทุนในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่ การพัฒนาทางการเกษตร (Agriculture Development)

13.2K