นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS

share image

ทุน New Zealand International Doctoral Research Scholarships:

NZIDRS

      โดยทุนนี้ ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 10 ทุน ซึ่งมอบผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆของนิวซีแลนด์ ได้แก่

 • AUT University
 • Lincoln University
 • Massey University
 • University of Auckland
 • University of Canterbury
 • University of Otago,
 • University of Waikato
 • Victoria University of Wellington

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่
 • ผลการเรียนดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

ซึ่งผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเวลา 3 ปี ค่าครองชีพประมาณปีล่ะ 650,000 บาท  รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าดูแลสุขภาพ 

กำหนดรับสมัคร

รับสมัครถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2012

วิธีการสมัคร

โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เว็บไซต์ newzealandeducated.com 
และส่งเอกสารไปได้ที่

Scholarships Manager,

Education New Zealand,

PO Box 12-041,

Wellington, New Zealand 6144
----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

MUST READ

article Img

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่งเป็นการร่วมตัวของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่นี่จึงนับว่ามีคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยมไม่แพ้ประเทศชั้นนำอื่นๆ ในแถบยุโรปและอเมริกา ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้ค่าจะตกประมาณเดือนละ 2,083 NZD หรือปีละ 22,000-32,000 NZD (สำหรับปริญญาตรี) โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเปิดภาคเรียน และ40

41.9K
article Img

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน มีข่าวทุนการศึกษาน่าสนใจมาฝากสำหรับนักศึกษาไทยที่อยากเรียนต่อเมืองนอกค่ะ ขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยด้วย โดยทุนการศึกษานี้เป็นทุนในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่ การพัฒนาทางการเกษตร (Agriculture Development)

14.3K