ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS

995

ทุน New Zealand International Doctoral Research Scholarships:

NZIDRS

      โดยทุนนี้ ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 10 ทุน ซึ่งมอบผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆของนิวซีแลนด์ ได้แก่

 • AUT University
 • Lincoln University
 • Massey University
 • University of Auckland
 • University of Canterbury
 • University of Otago,
 • University of Waikato
 • Victoria University of Wellington

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่
 • ผลการเรียนดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

ซึ่งผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเวลา 3 ปี ค่าครองชีพประมาณปีล่ะ 650,000 บาท  รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าดูแลสุขภาพ 

กำหนดรับสมัคร

รับสมัครถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2012

วิธีการสมัคร

โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เว็บไซต์ newzealandeducated.com 
และส่งเอกสารไปได้ที่

Scholarships Manager,

Education New Zealand,

PO Box 12-041,

Wellington, New Zealand 6144
----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

นิวซีแลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว