ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาตรี-ปริญญาโท University of Waikato

1021

ทุนปริญญาตรี-ปริญญาโท University of Waikato

      ทุนการศึกษาจาก University of Waikato นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัย และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังมองช่องทางศึกษาต่อ ได้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและผลงานวิจัย โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนที่กำลังศึกษา รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมปีสุดท้าย และระดับปริญญาโทปีแรก

ประเทศ
นิวซีแลนด์

สาขาวิชา
มอบทุนระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือปริญญาโทปีแรก เพื่อมาทำวิจัยฤดูร้อน ทุนที่มอบให้มีมูลค่าประมาณ 150,000 บาท และมอบให้เป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูร้อนของนิวซีแลนด์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาตินิวซีแลนด์
- กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือระดับปริญญาโท
- เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

  • สำหรับการสมัครนั้น สามารถสมัครทางออนไลน์ หรือไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เว็บไซต์ waikato.ac  
  • จากนั้นส่งใบสมัครไปได้ที่

The University of Waikato
Te Whare Wānanga o Waikato
Gate 1 Knighton Road
Private Bag 3105
Hamilton 3240
New Zealand

กำหนดวันรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครทุนในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
--------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาอื่นๆในนิวซีแลนด์ 
เรียนต่อนิวซีแลนด์ 
นิวซีแลนด์ต้อนรับนักเรียนต่างชาติ 

ค้นหาคอร์ส

นิวซีแลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว