ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาเอกจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

share image
3505

ทุนปริญญาเอกจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

Victoria University of Wellington ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ตั้งอยู่ในเมือง Wellington อันเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ โดยอยู่ใกล้กับห้องสมุดจดหมายเหตุและของสะสมประจำชาติของประเทศและสถาบันวิจัยชั้นนำมากมาย ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งด้านการวิจัย  และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันแห่งนี้มีความภาคภูมิใจในฐานะมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการศึกษานานาชาติ มีความร่วมมืออันกว้างขวาง และมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในภูมิภาคแปซิฟิก เอเชีย อเมริกาเหนือและใต้ และทวีปยุโรป มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษามากกว่า 21,500 คนในแต่ละปีซึ่งรวมถึงนักศึกษานานาชาติราว 3,000 คนจากประมาณ 80 ประเทศ

ประเภททุนการศึกษา:
ทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

จำนวนทุน:
35 ทุนต่อรอบ (ใน 1 ปีเปิดรับสมัคร 3 รอบ)

กลุ่มเป้าหมาย:

  • นักศึกษาท้องถิ่น
  • นักศึกษานานาชาติ

มูลค่าทุนการศึกษา:

  • ค่าเล่าเรียน
  • ค่าใช้จ่ายปีละ 23,500 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (700,000 บาท)

สาขาวิชา:

  • สาขาวิชาใดก็ได้ในระดับปริญญาเอกที่ Victoria University of Wellington

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสม
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ผู้รับทุนจะต้องลงนามที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • ผู้รับทุนจะต้องอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ให้กับการทำวิจัย
  • หากจะทำงาน Part-time ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้ดูแล

กำหนดการ:

ค้นหาคอร์ส

นิวซีแลนด์
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง

MUST READ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่งเป็นการร่วมตัวของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่นี่จึงนับว่ามีคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยมไม่แพ้ประเทศชั้นนำอื่นๆ ในแถบยุโรปและอเมริกา ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้ค่าจะตกประมาณเดือนละ 1,250 NZD หรือปีละ 15,000 NZD โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 13 NZD ต่อชั่วโมง

29433

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน มีข่าวทุนการศึกษาน่าสนใจมาฝากสำหรับนักศึกษาไทยที่อยากเรียนต่อเมืองนอกค่ะ ขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยด้วย โดยทุนการศึกษานี้เป็นทุนในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่ การพัฒนาทางการเกษตร (Agriculture Development)

13168