ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนป.ตรี จาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

share image

ทุนป.ตรี จาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

Victoria University of Wellington   มอบทุนให้กับนักเรียนจากประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสนับสนุนด้านการศึกษาระหว่างนิวซีแลนด์กับไทย

ลักษณะของทุนการศึกษา

  • เป็นทุนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีปีแรกเท่านั้น โดยจะเริ่มมอบในเดือนกรกฎาคม 2013
  • ไม่ได้เป็นทุนเต็มจำนวน และไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี
  • จบการศึกษา หรือกำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย นอกประเทศนิวซีแลนด์
  • หลังจากเข้าเรียน ต้องมีผลการเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ดีเยี่ยม

วิธีการและเวลาในการสมัคร

      ผู้สมัครต้องรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น ใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียน ผลสอบวัดความรู้ต่างๆ หนังสือรับรองจากอาจารย์และผู้อำนวยการ ส่งไปให้มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

      ปิดรับเอกสารทั้งหมดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งผู้สมัครต้องกะเวลาส่งเอกสารไปให้ทันก่อนวันที่ปิดรับสมัคร

      หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.victoria.ac.nz/international/planning/scholarships.aspx (ดูตรง Thailand ค่ะ )หรือสอบถามโดยตรงไปที่อีเมล์ ip-team@vuw.ac.nz
-----------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อนิวซีแลนด์ 
หลักสูตรที่เปิดสอนใน Victoria University of Wellington  

 

MUST READ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่งเป็นการร่วมตัวของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่นี่จึงนับว่ามีคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยมไม่แพ้ประเทศชั้นนำอื่นๆ ในแถบยุโรปและอเมริกา ในการเรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าใช้ค่าจะตกประมาณเดือนละ 2,083 NZD หรือปีละ 22,000-32,000 NZD (สำหรับปริญญาตรี) โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเปิดภาคเรียน และ40

31K

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

รู้จักทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน มีข่าวทุนการศึกษาน่าสนใจมาฝากสำหรับนักศึกษาไทยที่อยากเรียนต่อเมืองนอกค่ะ ขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยด้วย โดยทุนการศึกษานี้เป็นทุนในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่ การพัฒนาทางการเกษตร (Agriculture Development)

13.3K