ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนป.ตรี จาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

1220

ทุนป.ตรี จาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

Victoria University of Wellington   มอบทุนให้กับนักเรียนจากประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสนับสนุนด้านการศึกษาระหว่างนิวซีแลนด์กับไทย

ลักษณะของทุนการศึกษา

  • เป็นทุนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีปีแรกเท่านั้น โดยจะเริ่มมอบในเดือนกรกฎาคม 2013
  • ไม่ได้เป็นทุนเต็มจำนวน และไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี
  • จบการศึกษา หรือกำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย นอกประเทศนิวซีแลนด์
  • หลังจากเข้าเรียน ต้องมีผลการเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ดีเยี่ยม

วิธีการและเวลาในการสมัคร

      ผู้สมัครต้องรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น ใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียน ผลสอบวัดความรู้ต่างๆ หนังสือรับรองจากอาจารย์และผู้อำนวยการ ส่งไปให้มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

      ปิดรับเอกสารทั้งหมดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งผู้สมัครต้องกะเวลาส่งเอกสารไปให้ทันก่อนวันที่ปิดรับสมัคร

      หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.victoria.ac.nz/international/planning/scholarships.aspx (ดูตรง Thailand ค่ะ )หรือสอบถามโดยตรงไปที่อีเมล์ ip-team@vuw.ac.nz
-----------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่อนิวซีแลนด์ 
หลักสูตรที่เปิดสอนใน Victoria University of Wellington  

 

ค้นหาคอร์ส

นิวซีแลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว