นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สวีเดน: แนะนำหลักสูตรและสาขา

3 สาขาวิชาน่าเรียนต่อในสวีเดน

share image

แนะนำ 3 สาขาวิชาน่าเรียนต่อในสวีเดน

 

สวีเดนเป็นประเทศต้นกำเนิดรางวัลโนเบล วงดนตรีชื่อดัง ABBA รถยนต์ Volvo และห้างขายเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่าง IKEA  การที่ได้ไปเรียนต่อในสวีเดนจะทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะเรียนรู้และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความคิดที่ก้าวหน้า ไอเดียสร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์รวมถึงนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ส่วนการศึกษาในสวีเดนนั้นก็มีความโดดเด่นในหลายสาขาวิชา โดยมีมหาวิทยาลัย 5 แห่งจาก 8 แห่งของสวีเดนที่ติดอันดับ top 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามสาขาวิชาในสวีเดนที่ถูกนำเสนอว่าเป็นสาขาที่ยอดเยี่ยมและน่าเรียนที่สุด มีทั้งหมด 3 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

 

สาขาเทคโนโลยี

 

สวีเดนถือเป็นประเทศทมหาอำนาจในด้านเทคโนโลยีและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย เช่น “Skype” โปรแกรมคุยโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต “Soundcloud” เว็บฝากไฟล์เสียงออนไลน์ “Spotify” โปรแกรมฟังเพลงออนไลน์ทั่วโลก “Ericsson” บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคม

 

มีนักลงทุนนานาชาติจำนวนมากที่เดินทางมาลงทุนในสวีเดน เพื่อที่จะหาโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีของนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที

 

นอกจากนี้สวีเดนยังเป็นผู้นำของโลกในด้านพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม โดยการประชุม UN conference ครั้งแรกของโลกในด้านสิ่งแวดล้อม ก็จัดขึ้นที่เมือง Stockholm ในปีค.ศ. 1972 ซึ่งในปัจจุบันเจ้าภาพอย่างสวีเดนก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงในการทำวิจัยด้านพลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการคมนาคม

 

Lund University มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของสวีเดนติดอันดับที่ 31 ของโลกในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ Umeå University ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาที่มุ้งเน้นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น สาขาสิ่งแวดล้อมเคมี

 

 

>> ค้นหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในสวีเดน <<

>> ค้นหาหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีในสวีเดน <<

>> ค้นหาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสวีเดน <<

 

สาขาการออกแบบ

 

นอกจากสวีเดนจะมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีแล้ว จะสังเกตได้ว่าสไตล์การออกแบบของสวีเดนก็มีความโดดเด่นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ศิลปะการออกแบบของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง IKEA ที่ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หรือคุณภาพเสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่าง H&M ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของสวีเดนจะมุ่งเน้นคุณภาพของวัสดุ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นความเป็นไปได้ที่ความก้าวหน้าด้านการออกแบบของสวีเดนจะเติบโตยิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบในสวีเดนจะถูกสอนให้คำนึงถึงความสัมพันธ์ของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์กับการใช้งานจริง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบในสวีเดน ได้แก่  Konstfack University College of Arts, Crafts and Design  University of Gothenberg ซึ่งก็จะมีหลายสาขาวิชาให้เลือก เช่น สาขาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม สาขาแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอ และ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

 

>> ค้นหาหลักสูตรการออกแบบในสวีเดนทั้งหมด <<

>> ค้นหาหลักสูตรการออกแบบในต่างประเทศ <<

 

สาขาสังคมศาสตร์

 

จากการที่สวีเดนมีความก้าวหน้าในเรื่องทัศนคติทางสังคมและการให้คุณค่าของความเท่าเทียมกันในชาติ ส่งผลให้สวีเดนเป็นประเทศที่มีระดับความเสมอภาคมากที่สุดในโลก นอกจากนี้สวีเดนยังขึเนชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางสังคมที่ล้ำหน้า ซึ่งดูได้จากค่าดัชนีวัดปัจจัยที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ หรือเรียกว่า Social Progress Index สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ในสวีเดนนั้นเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างแน่นอน โดยมหาวิทยาลัยของสวีเดนจำนวน 4 แห่ง ที่ติดใน 200 อันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในหลักสูตรด้านการเมือง ในขณะที่หลักสูตรสังคมวิทยาได้คะแนน 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8   

 

การเมืองของสวีเดนมีความมั่นคงและผูกอยู่กับยุโรป ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางมาเรียนต่อด้านการเมือง จะได้สัมผัสกับความรู้ทางการเมืองและการวิเคราะห์สังคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบสวีเดน อีกทั้งสามารถไปสัมผัสประสบการณ์จากประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปได้อีกด้วย นอกจากนี้นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงในเรื่องความเสรีทางความคิด ซึ่งมีส่วนทำให้ประเทศสวีเดนมีผลคะแนนการประเมินที่สูงอย่างต่อเนื่อง ในด้านคุณภาพชีวิตและความสุข

 

>> ค้นหาหลักสูตรสังคมศาสตร์ในสวีเดน <<

>> ค้นหาหลักสูตรสังคมศาสตร์ในต่างประเทศ <<

>>  ค้นหาคอร์สเรียนต่อในสวีเดน <<

 

มหาวิทยาลัยสวีเดนที่น่าสนใจ

 

 

TIPS :

นอกจากสวีเดนแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อ ลองเช็กมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในยุโรป เพื่อวางแผนการสมัครคอร์สเรียนและสมัครทุน มีหลายสถาบันที่กำลังเปิดคอร์สเรียนใหม่ ลองดาวน์โหลดโบรชัวร์เพื่ออ่านรายละเอียดล่าสุด

 

europe uni

 

ค้นหาคอร์ส

สวีเดน
ปริญญาโท