ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

30 ทุนเรียนโทเเอดินเบอระ

3053

30 ทุนเรียนโทเเอดินเบอระ

มหาวิทยาลัยแอดินเบอระมีข้อเสนอทางทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโททุกสาขาสำหรับปีการศึกษา 2015 - 2016 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาจำนวน £5,000 (250,000 บาท) ทั้งหมด 15 ทุน และ £3,000 (150,000 บาท) จำนวน 15 ทุน โดยทุนการศึกษาเหล่านี้มีอายุ 1 ปีการศึกษา และจะถูกหักจากค่าเทอมทั้งหมด

 

ผู้มีสิทธิ์รับทุน

นักศึกษาจากประเทศที่นอกเหนือจาก EU ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแอดินเบอระเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษานี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนควรตอบรับการเข้าเรียนต่อหรือมีความตั้งใจจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแอดินเบอระเท่านั้น โดยผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาต่อในสกอตแลนด์จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาก่อน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับผู้มีผลการเรียนดีเด่น โดยผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า

 

การสมัคร

ผู้สนใจรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2015

หลังจากตอบรับข้อเสนอของทางมหาวิทยาลัย และสามารถเข้าถึงระบบของทางมหาวิทยาลัยได้ผ่าน EASE

คุณสามารถเข้าถึงใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทได้ที่นี่

 

คณะกรรมการคัดเลือกจะประชุมและตัดสินในเดือนพฤษภาคม 2015 และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในเดือนมิถุนายน 2015

ข้อมูล

 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

จิรประภาเป็นศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ และจบปริญญาโทด้าน Marketing จาก Queen Mary University of London เคยทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่โฆษณาและสอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ใน New York City

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...