นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

สถาบันและระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร

share image

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมมากมายให้เลือกเรียนทั้งในประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ

สหราชอาณาจักรมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 170 แห่งและสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม 500 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรและวิชาเรียนที่มีความหลากหลาย รวมถึงบางสาขาที่คุณไม่เคยพบที่ใดในโลก ด้วยมาตรฐานคุณภาพอันแข็งแกร่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเยี่ยม ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทุกแห่งที่มอบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาในสหราชอาณาจักร จะต้องได้รับมอบอำนาจเพื่อที่จะสามารถมอบปริญญาได้เป็นกรณีพิเศษโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร หลักสูตรการเรียนและสถาบันการศึกษาจะได้รับการตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้วุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้รับการประกันคุณภาพ และเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

แม้ว่าจะมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ตัวเลือกของสถาบันการศึกษาและหลักสูตรก็มีความหลากหลายมากเช่นกัน สถาบันการศึกษาสามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้: วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม

วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายและมีบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายกว่าในมหาวิทยาลัย โดยจะให้ความสำคัญกับการเรียนในห้องเรียนและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติมากกว่า วิทยาลัยระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถมอบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาได้ด้วยตัวเอง แต่จะเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยที่สามารถมอบปริญญาได้ โดยทั่วไปวิทยาลัยเหล่านี้จะเปิดสอนหลักสูตรในหลายระดับ ตั้งแต่วุฒิการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา A-levels (วุฒิการศึกษาระดับโรงเรียนในสหราชอาณาจักร) หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนและปูพื้นเข้ามหาวิทยาลัยและบางแห่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเต็มรูปแบบ
 

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขา (เช่น ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์) และระดับบัณฑิตศึกษา(เช่น ปริญญาโทศิลปศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจและปริญญาเอก) โดยแบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่


• มหาวิทยาลัยแบบวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยแบบวิทยาเขตจะมีทุกอย่างที่คุณต้องการในสถานที่เดียว มหาวิทยาลัยเหล่านี้มักจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยปกติจะตั้งอยู่ในเขตชานเมือง แต่ก็มีบางแห่งที่อยู่ในใจกลางเมือง ภายในวิทยาเขตจะประกอบด้วยแผนกวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ห้องบรรยาย ห้องสมุด สถานที่ช็อปปิ้งและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา รวมถึงอาจมีทางเลือกที่พักให้บริการด้วย วัตถุประสงค์ คือสร้างชุมชนการศึกษาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนภายในวิทยาเขตแห่งเดียว


• มหาวิทยาลัยแบบไม่เป็นวิทยาเขต
หากคุณต้องการใช้ชีวิตร่วมกับในผู้คนในชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแบบไม่เป็นวิทยาเขต จะเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคุณ โดยมักเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองพร้อมด้วยอาคารเรียนที่ตั้งกระจายในเขตพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าที่ได้พัฒนาและเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีแผนกวิชาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะมีหอพักนักศึกษาให้บริการแม้ว่าคุณอาจต้องเดินทางไปมาระหว่างสถานที่เรียน


• มหาวิทยาลัยแบบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบางแห่งในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ เช่น Cambridge, Oxford และ York ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของวิทยาลัยขนาดเล็กหลายวิทยาลัย แม้ว่าคุณจะเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยนั้น แต่ละวิทยาลัยก็มีลักษณะเหมือนวิทยาเขตขนาดเล็ก วิทยาลัยของคุณจะมีบริการที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก ชมรมและกิจกรรมบันเทิง โดยคุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยอื่นๆและสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่วิทยาลัยของพวกเขาได้เช่นกัน

 

วิทยาลัยการศึกษาเพิ่มเติม

นักศึกษาจำนวนมากเลือกเรียนที่วิทยาลัยการศึกษาเพิ่มเติม (FE) ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัยภูมิภาค โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน คุณจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและวุฒิการศึกษาได้หลากหลายประเภทที่วิทยาลัย FE และอาจได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

ปัจจุบันวิทยาลัยจำนวนมากสามารถดึงดูดนักศึกษามากมายจากต่างประเทศและเปิดสอนหลักสูตร เช่น หลักสูตรปูพื้นและเตรียมความพร้อมระดับปริญญาโท เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมแก่พวกเขาสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 

การเรียนจากการทำงาน

หากคุณมีสาขาวิชาชีพเฉพาะในใจแล้ว เช่น สถาปัตยกรรม กฏหมายหรือทันตกรรม คุณสามารถสมัครเรียนที่สถาบันหรือวิทยาลัยวิชาชีพในสหราชอาณาจักรขณะที่คุณทำงานเป็นพนักงานระดับล่างของบริษัท หลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้บริหารจัดการโดยสถาบันการศึกษาด้านวิชาการ แต่ได้รับการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพต่างๆแทน เช่น สถาบันการตลาดได้รับอนุญาตหรือสมาคมผู้ตรวจบัญชี

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยปกติจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยมักจะแบ่งเป็นสองเทอมหรือภาคเรียน ภาคเรียนแรกมีระยะเวลาถึงเดือนธันวาคม ก่อนจะหยุดภาคเรียนในช่วงปลายปี แล้วเริ่มภาคเรียนที่สองในเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
 

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

5 ขั้นตอนง่ายๆ เขียน Statement of Purpose (SOP) เพื่อเรียนต่อ

Statement of Purpose หรือ SOP คือ บทความแนะนำตัว ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งในการสมัครเรียนต่อ แน่นอนว่าเราต้องแข่งขันระหว่างนักเรียนกันเองมากมาย  ดังนั้นการเขียนแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนโดดเด่นและแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้   ทำไมต้องเขียน SOP ให้ดี?       Statement of Purpose นั้นเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนแนะนำตัว หรือแสดงความตัวเองไปยังมหาวิทยาลัยว่าทำไมเราถึงอยากเข้าศึกษาที่นี่

129.1K
article Img

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ อังกฤษเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อเมืองนอก เพราะนอกจากจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษาต่างชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า ทุนการศึกษา และคอร์สเรียนภาษาก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่การเดินทางสะดวกสบายทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่ละสถานที่เชื่อมกันด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา

68.7K
article Img

อธิบายสอบ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่จะมาเล่าสรุปเรื่องราวการสอบภาษาที่จำเป็นต่อการขอวีซ่าอังกฤษ และการสอบ IELTS แบบใหม่ ที่แอบราคาแพงกว่าเดิม แต่ก่อนจะลงลึกไปถึงการสอบ IELTS ขอเล่าเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดสำหรับขอวีซ่าอังกฤษก่อน   การสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าของ British Council ประเทศไทยในปัจจุบัน มี 4 ประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขอวีซ่า ได้แก่ >>> กฎใหม่วีซ่าอังกฤษ โดย Home office 14 แถลง 14 กรกฎาคม 2558

22K
article Img

เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

การเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) : English as a Foreign Language       สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติมากมาย ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางภาษามักจะเป็นเรื่องหลักที่ถูกสนใจมากที่สุด การเรียนภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูสู่อนาคตมากมาย ดังนั้น พยายามทำใจให้สบายว่าแท้จริงแล้วมีตัวช่วยคุณในเรื่องนี้มากมาย และหลายๆทางเลือกก็เข้ากับความต้องการของคุณ มีนักเรียนอีกมากที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในเรื่องนี้ รวมถึง

21.6K