ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

สถาบันและระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร

2256

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมมากมายให้เลือกเรียนทั้งในประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ

สหราชอาณาจักรมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 170 แห่งและสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม 500 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรและวิชาเรียนที่มีความหลากหลาย รวมถึงบางสาขาที่คุณไม่เคยพบที่ใดในโลก ด้วยมาตรฐานคุณภาพอันแข็งแกร่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเยี่ยม ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทุกแห่งที่มอบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาในสหราชอาณาจักร จะต้องได้รับมอบอำนาจเพื่อที่จะสามารถมอบปริญญาได้เป็นกรณีพิเศษโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร หลักสูตรการเรียนและสถาบันการศึกษาจะได้รับการตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้วุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้รับการประกันคุณภาพ และเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

แม้ว่าจะมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ตัวเลือกของสถาบันการศึกษาและหลักสูตรก็มีความหลากหลายมากเช่นกัน สถาบันการศึกษาสามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้: วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม

วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายและมีบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายกว่าในมหาวิทยาลัย โดยจะให้ความสำคัญกับการเรียนในห้องเรียนและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติมากกว่า วิทยาลัยระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถมอบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาได้ด้วยตัวเอง แต่จะเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยที่สามารถมอบปริญญาได้ โดยทั่วไปวิทยาลัยเหล่านี้จะเปิดสอนหลักสูตรในหลายระดับ ตั้งแต่วุฒิการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา A-levels (วุฒิการศึกษาระดับโรงเรียนในสหราชอาณาจักร) หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนและปูพื้นเข้ามหาวิทยาลัยและบางแห่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเต็มรูปแบบ
 

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขา (เช่น ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์) และระดับบัณฑิตศึกษา(เช่น ปริญญาโทศิลปศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจและปริญญาเอก) โดยแบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่


• มหาวิทยาลัยแบบวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยแบบวิทยาเขตจะมีทุกอย่างที่คุณต้องการในสถานที่เดียว มหาวิทยาลัยเหล่านี้มักจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยปกติจะตั้งอยู่ในเขตชานเมือง แต่ก็มีบางแห่งที่อยู่ในใจกลางเมือง ภายในวิทยาเขตจะประกอบด้วยแผนกวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ห้องบรรยาย ห้องสมุด สถานที่ช็อปปิ้งและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา รวมถึงอาจมีทางเลือกที่พักให้บริการด้วย วัตถุประสงค์ คือสร้างชุมชนการศึกษาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนภายในวิทยาเขตแห่งเดียว


• มหาวิทยาลัยแบบไม่เป็นวิทยาเขต
หากคุณต้องการใช้ชีวิตร่วมกับในผู้คนในชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแบบไม่เป็นวิทยาเขต จะเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคุณ โดยมักเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองพร้อมด้วยอาคารเรียนที่ตั้งกระจายในเขตพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าที่ได้พัฒนาและเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีแผนกวิชาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะมีหอพักนักศึกษาให้บริการแม้ว่าคุณอาจต้องเดินทางไปมาระหว่างสถานที่เรียน


• มหาวิทยาลัยแบบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบางแห่งในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ เช่น Cambridge, Oxford และ York ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกันของวิทยาลัยขนาดเล็กหลายวิทยาลัย แม้ว่าคุณจะเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยนั้น แต่ละวิทยาลัยก็มีลักษณะเหมือนวิทยาเขตขนาดเล็ก วิทยาลัยของคุณจะมีบริการที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก ชมรมและกิจกรรมบันเทิง โดยคุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยอื่นๆและสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่วิทยาลัยของพวกเขาได้เช่นกัน

 

วิทยาลัยการศึกษาเพิ่มเติม

นักศึกษาจำนวนมากเลือกเรียนที่วิทยาลัยการศึกษาเพิ่มเติม (FE) ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัยภูมิภาค โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน คุณจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและวุฒิการศึกษาได้หลากหลายประเภทที่วิทยาลัย FE และอาจได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

ปัจจุบันวิทยาลัยจำนวนมากสามารถดึงดูดนักศึกษามากมายจากต่างประเทศและเปิดสอนหลักสูตร เช่น หลักสูตรปูพื้นและเตรียมความพร้อมระดับปริญญาโท เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมแก่พวกเขาสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 

การเรียนจากการทำงาน

หากคุณมีสาขาวิชาชีพเฉพาะในใจแล้ว เช่น สถาปัตยกรรม กฏหมายหรือทันตกรรม คุณสามารถสมัครเรียนที่สถาบันหรือวิทยาลัยวิชาชีพในสหราชอาณาจักรขณะที่คุณทำงานเป็นพนักงานระดับล่างของบริษัท หลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้บริหารจัดการโดยสถาบันการศึกษาด้านวิชาการ แต่ได้รับการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพต่างๆแทน เช่น สถาบันการตลาดได้รับอนุญาตหรือสมาคมผู้ตรวจบัญชี

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยปกติจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยมักจะแบ่งเป็นสองเทอมหรือภาคเรียน ภาคเรียนแรกมีระยะเวลาถึงเดือนธันวาคม ก่อนจะหยุดภาคเรียนในช่วงปลายปี แล้วเริ่มภาคเรียนที่สองในเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.