ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก University of Birmingham

1958

ทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก University of Birmingham

 

>> ค้นหาคอร์สเรียนต่อในอังกฤษ
>> ทุนดีๆ มีให้เลือกเพียบ

 

รู้จักมหาวิทยาลัย:

University of Birmingham อยู่ที่เมือง Birmingham ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 1990 สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเป็นเลิศ อีกทั้งยังเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาชาติมาเป็นเวลากว่า 100 ปี

 

รายละเอียดทุน:

University of Birmingham มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติจำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 ปอนด์ สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนหรือการทำวิจัยในระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

กำหนดการรับสมัคร:

ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

- เป็นนักศึกษาต่างชาติ

- มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ดีเยี่ยม

- ต้องแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นถึงความเป็นเลิศในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร (เช่น กีฬา ดนตรี การจัดอีเวนท์ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม) หรือกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

 

เงื่อนไข:

- ผู้รับทุนต้องเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น นักศึกษาที่เรียนทางไกลไม่สามารถขอรับทุนได้

- ผู้รับทุนต้องมีมีเลขประจำตัวนักศึกษาของ University of Birmingham อย่างเป็นทางการ

- ผู้รับทุนต้องไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากแหล่งทุนอื่น

- ผู้รับทุนต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการศึกษา นอกเหนือจากที่ทุนมอบให้ได้ (เช่น ค่าวีซ่า ค่าเดินทาง ค่าที่พัก)

 

ผู้สมัครจะต้องจัดทำเค้าโครงร่าง (Outline) ผลงานต่างๆ ที่คาดว่าจะทำให้แก่ University of Birmingham และสิ่งที่คาดหวังจากการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาใบสมัครขอรับทุนด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง