ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน British Chevening 2017/2018

12171

ทุนการศึกษา British Chevening 2017/2018

 

 

British Chevening มีขึ้นในปี 1983 โดยตั้งชื่อตามที่พักของรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษในเคนท์ เป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศอังกฤษที่ต้องการมุ่งเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต, บุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง, นักคิด และผู้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ (FCO) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ British council ซึ่งคอยสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้ไปศึกษาต่อในอังกฤษปีละกว่า 2,000 คนทั่วโลก

 

วัตถุประสงค์หลักของทุน British Chevening ในประเทศไทย คือ ให้การสนับสนุนและโอกาสแก่ที่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในอังกฤษ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในอังกฤษกลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต จึงทำให้ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น  ปัจจุบันโปรแกรมนี้ให้ทุนปีละ 2,300 ทุน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือการวิจัยค้นคว้าในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในอังกฤษ

 

รายละเอียดทั่วไป

ทุน British Chevening จะให้ค่าเล่าเรียน Arrival and departure allowances ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในอังกฤษไม่เกิน 12 เดือน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

หลักสูตรและระยะเวลาการให้ทุน

ทุน British Chevening เป็นทุนเพื่อศึกษาระดับ Postgraduate Diploma หรือ ปริญญาโท เช่น  MA , MSc , MBA , Mphil และ LLM ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

 

สาขาวิชาที่สามารถเรียนได้

สถานทูตอังกฤษเชิญชวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครทุนการศึกษา โดยสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้แต่อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ คือพลังงานทดแทน, การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และ สิ่งแวดล้อม

 

สถาบันการศึกษา

ใบสมัครทุน British Chevening จะให้โอกาสผู้สมัครได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พร้อมทั้งวิชาที่ต้องการจะศึกษาในอังกฤษด้วย

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน รวมทั้งชี้แจงคะแนน IELTS ด้วย โดยจะต้องมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5  นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า GPA 3.00
และเมื่อคุณยื่นใบสมัครแล้ว คณะกรรมการจะคัดเลือกจากใบสมัครออนไลน์ในขั้นแรก จากนั้นจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 • อ่านรายละเอียดการสมัครออนไลน์สำหรับนักเรียนไทย ที่นี่
 • สมัคร online จาก Page ของชีฟนิ่งประเทศไทยได้

 

เอกสาร

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นแรก จะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ก่อนการสัมภาษณ์

 • สำเนาของวุฒิบัตร
 • สำเนาเอกสารแสดงการจบการศึกษา หรือ transcript เป็นภาษาอังกฤษ และมีคำรับรองของสถานศึกษากำกับ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงชื่อผู้สมัครและผู้แปลกำกับ)
 • ประวัติย่อแสดงประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ควรประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้างานปัจจุบัน)
 • สำเนาผลการสอบ IELTS (ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5)
 • เอกสารเพิ่มเติม เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

เวลาในการสมัคร

ทุน British Chevening 2017/2018 เปิดรับสมัครถึง 8 พฤศจิกายน 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ติดต่อ, อีเมล์ ,หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก หรือหมายเลขแฟกซ์
 • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ถ้ามีข้อความที่ต้องกรอกบางตอนไม่ตรงกับโปรแกรมที่สมัคร ให้ใส่ N/A (Not Applicable) ลงในช่องว่าง การกรอกใบสมัคร ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง

 

หากผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและสำเนาใบสมัครออนไลน์มาที่

British council (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง)
254 สยามสแควร์ ซอย 9 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เซ็นชื่อกำกับและ “Certified true copy” บนเอกสารอัดสำเนาทุกฉบับ

 

:: รวมรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศอังกฤษ ::

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

มารู้จักทุน Chevening สำหรับนักเรียนไทยปี 2015 กัน

มารู้จักทุน Chevening สำหรับนักเรียนไทยปี 2015 กัน ใครอยากเรียนต่ออังกฤษต้องไม่พลาดทุนดีๆ จากรัฐบาลอังกฤษอย่าง Chevening  มาดูรายละเอียดและวิธีการสมัครกันค่ะ ทุนนี้ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ (FCO) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ British council ซึ่งคอยสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้ไปศึกษาต่อในอังกฤษปีละกว่า 2,000 คนทั่วโลก วัตถุประสงค์หลักของทุนนี้ คือ การสนับสนุนและมอบโอกาสแก่ผู้ต้องการศึกษาและทำวิจัยในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ

36387

ท๊อป 5 ทุนการศึกษาสหราชอาณาจักร

ท๊อป 5 ทุนการศึกษาที่นักเรียนไทยควนรู้จากสหราชอาณาจักร ------------------------------------------------------------------- >> ทุน British Chevening >> ทุนและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในสหราชอาณาจักร -------------------------------------------------------------------        เมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ Scholars4dev 

21824

ส่วนลดพิเศษต่างๆ สำหรับนักเรียนใน UK อยากประหยัดต้องอ่าน

เป็นที่รู้กันดีว่าการไปเรียนต่อสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายแพงหูฉี่ Hotcourses จึงมีส่วนลดต่างๆ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสหราชอาณาจักมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ มีทั้งส่วนลดร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร โรงหนัง ร้านเสริมสวย ร้านหนังสือ ตั๋วเดินทาง สินค้าไอที ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ รับรองว่าจะช่วยให้นักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรประหยัดไปได้อีกเพียบ! บัตรส่วนลดยอดฮิตใน UK ISIC International Student Identity Card (ISIC) สามารถใช้ได้กว่า 130 ประเทศทั่วโลก ลดราคาได้ทั้งหนังสือ

7913

ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพสำหรับการเรียนในสหราชอาณาจักร

แม้การเรียนต่อในราชอาณาจักรจะเป็นที่นิยมกันมาก แต่ค่าใช้จ่ายก็มักจจะสูงตามไปด้วย แต่สำหรับคนที่มีความฝันที่จะเรียนต่อในสหราชอาณาจักร เรามาดูกันดีกว่าจะว่าต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรไว้บ้างในการเรียนต่อ   ค่าเล่าเรียน คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่  1 ปอนด์ เท่ากับ 42.23 บาท ( อ้างอิงจาก  ธนาคารกสิกร ตุลาคม 2560  อัตราการแลกเปลี่ยนนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงและคำนวณคร่าวๆเท่านั้น ขอให้ทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะ )

4459