ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูกในอังกฤษ

34150

7 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูกในอังกฤษ

ประเทศอังกฤษเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของนักศึกษาไทยหลายคนที่คิดจะไปเรียนต่อเมืองนอก เพราะอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีติดอันดับโลก ทั้งในแง่ของการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการทำวิจัย แถมยังมีคุณภาพชีวิตดีและความปลอดภัยสูง รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เหมาะแก่การไปเปิดหูเปิดตาแสวงหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่ง แต่เรื่องค่าใช้จ่ายนี่สิที่เป็นปัญหาหนักใจสำหรับใครหลายๆ คน เพราะค่าเทอมและค่าครองชีพในอังกฤษนั้นขึ้นชื่อว่าแพงมากทีเดียว บทความนี้จึงขอนำเสนอ 7 มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ค่าเทอมถูกกว่าใคร จัดอันดับโดย The Telegraph หนังสือพิมพ์ออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษ ลองมาดูกันว่าสถาบันการศึกษาน่าสนใจที่ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 7,000 ปอนด์ มีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง

Free ukbook    Free book usaFree book Australia

 

 

 

1. Staffordshire University
ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,433 ปอนด์

มหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1922 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งวิชากฎหมาย บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ศิลปะ การออกแบบ และการผลิตสื่อ ซึ่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรปูพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา (HND course) หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และการศึกษาทางไกล หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี คณาจารย์ของที่นี่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการฝึกอบรมครูมากเป็นพิเศษ และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในอังกฤษที่มีปริญญาตรีสาขาวิชา Cartoon and Comic Arts

2. Teesside University
ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,470 ปอนด์

มหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดกลางแห่งนี้ เคยได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีอยู่หลายครั้ง เป็นสถาบันศึกษาที่โดดเด่นในสาขาวิชาด้าน Business, Multimedia, Animation and Games และ Engineering อีกทั้งยังให้โอกาสกับนักศึกษาที่มี GPA น้อยในการสมัครเข้าศึกษาอีกด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกรดแต่ละรายวิชาเป็นหลัก ซึ่งหากมี GPA หรือเกรดรวมน้อย แต่มีคะแนนโดดเด่นในวิชาที่ตรงกับคอร์สที่ต้องการศึกษาต่อ ก็จะมีโอกาสผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น

3. Harper Adams University College
ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,783 ปอนด์

Harper Adams University College เริ่มเปิดสอนในปี ค.ศ.1901 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 4,000 คน ล่าสุดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ติด 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาที่บัณฑิตมีอัตราการถูกจ้างงานสูงสุดในสหราชอาณาจักร หลักสูตรของที่นี่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริงก่อนจบการศึกษา โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนมีทั้งการเกษตร, สุขภาพสัตว์, การพยาบาลสัตว์, วิศวกรรมการเกษตรและการออกแบบยานพาหนะวิบาก, การจัดการอสังหาริมทรัพย์และชนบท, การท่องเที่ยว, การตลาดเกษตรและอาหารและการจัดการธุรกิจ, การจัดการการผลิตผลสด, การศึกษาด้านอาหาร และการจัดการร้านค้าปลีกอาหาร

4. Leeds Trinity University
ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,955 ปอนด์

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1966 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีนักศึกษาประมาณ 2,500 คน เดิมเป็นวิทยาลัยคาทอลิกสำหรับฝึกอบรมครู และพัฒนามาเป็น  Leeds Trinity University ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือสาขาวิชาการฝึกอบรมครูระดับประถมศึกษา ส่วนสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาหลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสำหรับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สื่อการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ สำหรับภาควิชากีฬา สุขภาพและโภชนาการ และจิตวิทยา

5. University of Cumbria
ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,960 ปอนด์

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ St. Martins College, Cumbria Institute of the Arts และ the Cumbrian campuses of the University of Central Lancashire เข้าด้วยกัน เมื่อปี ค.ศ. 2007 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ศึกษาต่อเนื่องและศึกษาระยะสั้น University of Cumbria มีวิทยาเขต 6 แห่งกระจายอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร หลายวิทยาเขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าไปศึกษาต่อไม่น้อย

6. London Metropolitan University
ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,982 ปอนด์

London Metropolitan เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก สาขาวิชาที่เปิดสอนมีทั้งวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สถาปัตยกรรม, สื่อและการออกแบบ, คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร, เทคโนโลยีและคณิตสาสตร์, ครุศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์และภาษาศาสตร์, ธุรกิจและการจัดการ, การเงินและ เศรษฐศาสตร์ , แพทย์ศาสตร์และมานุษยวิทยา และ นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ต่างประเทศ โดยมีระดับการศึกษาให้เลือกเรียนทั้งปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และหลักสูตรวิชาชีพ

7. The University of Bolton
ค่าเทอมเฉลี่ยต่อปี 6,990 ปอนด์

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นทะเบียนภายใต้ชื่อ University of Bolton เมื่อปี ค.ศ. 2005 แต่เปิดสอนมากว่า 150 ปีแล้ว ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปะและการออกแบบ, สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์, ธุรกิจศึกษา, การจัดการ, ศึกษาศาสตร์, วัฒนธรรมศึกษาและการศึกษางานสร้างสรรค์ ฯลฯ โดยเปิดสอนทั้งในระดับ HND หลักสูตรเตรียมความพร้อม ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาโทด้านการวิจัย (MPhil) และปริญญาเอก

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง

MUST READ

อยู่ลอนดอนให้คุ้ม สนุก อร่อยแม้ไม่มีเงินถัง : ตอนที่ 1 Traveling in London

อยู่ลอนดอนให้คุ้ม สนุก อร่อยแม้ไม่มีเงินถัง : ตอนที่ 1 สวัสดีค่า กลับมาพบกันอีกครั้งโดยไม่มีใครเรียกร้องกับซีรี่ส์ยาวเฟื้อยรอบที่สอง Survival Guide in London : ชุด Students on a budget ที่จะช่วยตอบคำถามว่า “นักเรียนที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอย่างเราๆ จะใช้ชีวิตในเมืองค่าครองชีพสูงอย่างลอนดอนอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด” บอกไว้ก่อนว่าซีรี่ส์นี้เขียนจากประสบการณ์ชีวิตของตัวพี่เองที่ใช้เงินต่อเดือนตามข้อกำหนดวีซ่าเป๊ะๆ คือไม่เกินเดือนละ £1000 ในลอนดอน

74547

มารู้จักทุน Chevening สำหรับนักเรียนไทยปี 2015 กัน

มารู้จักทุน Chevening สำหรับนักเรียนไทยปี 2015 กัน ใครอยากเรียนต่ออังกฤษต้องไม่พลาดทุนดีๆ จากรัฐบาลอังกฤษอย่าง Chevening  มาดูรายละเอียดและวิธีการสมัครกันค่ะ ทุนนี้ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ (FCO) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ British council ซึ่งคอยสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้ไปศึกษาต่อในอังกฤษปีละกว่า 2,000 คนทั่วโลก วัตถุประสงค์หลักของทุนนี้ คือ การสนับสนุนและมอบโอกาสแก่ผู้ต้องการศึกษาและทำวิจัยในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ

36990

ท๊อป 5 ทุนการศึกษาสหราชอาณาจักร

ท๊อป 5 ทุนการศึกษาที่นักเรียนไทยควนรู้จากสหราชอาณาจักร ------------------------------------------------------------------- >> ทุน British Chevening >> ทุนและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในสหราชอาณาจักร -------------------------------------------------------------------        เมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ Scholars4dev 

22222

ส่วนลดพิเศษต่างๆ สำหรับนักเรียนใน UK อยากประหยัดต้องอ่าน

เป็นที่รู้กันดีว่าการไปเรียนต่อสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายแพงหูฉี่ Hotcourses จึงมีส่วนลดต่างๆ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสหราชอาณาจักมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะ มีทั้งส่วนลดร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร โรงหนัง ร้านเสริมสวย ร้านหนังสือ ตั๋วเดินทาง สินค้าไอที ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ รับรองว่าจะช่วยให้นักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรประหยัดไปได้อีกเพียบ! บัตรส่วนลดยอดฮิตใน UK ISIC International Student Identity Card (ISIC) สามารถใช้ได้กว่า 130 ประเทศทั่วโลก ลดราคาได้ทั้งหนังสือ

8342