ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Cuschieri Skills Centre มอบทุนเรียนต่อด้านการแพทย์

499

Cuschieri Skills Centre มอบทุนเรียนต่อด้านการแพทย์

      ทาง Cuschieri Skills Centre ที่ขึ้นกับ University of Dundee ในฐานะที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับด้านการแพทย์ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เป็นเงินช่วยเหลือในด้านการเรียนประมาณ 250,000 บาทต่อปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนต่อมากขึ้น โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาที่สถาบันการแพทย์แห่งนี้เปิดสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้สมัครต้องผ่านการสอบ IB English Language ระดับ 4 หรือสูงกว่านั้น
- มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ
- ถ้าผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทางสถาบันจะเรียกดูประวัติทั้งหมดอีกครั้ง

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.dundee.ac.uk/admissions/fees_funding/scholarships/medi.htm

วันเวลาในการสมัคร

ก่อน 15 พฤศจิกายน 2555   (เปิดเรียนเดือนมกราคม 2556 )
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตรการแพทย์ทีเปิดสอนที่ University of Dundee
ทุนการศึกษาอื่นๆในอังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว