ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนวิจัย EURIAS Fellowships

669

ทุนวิจัย EURIAS Fellowships

      ทุนวิจัย EURIAS Fellowships จะมอบสำหรับการทำวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครสามารถเลือกที่จะทำการวิจัยได้อย่างอิสระ โดยสามารถเลือกเมืองสำคัญของยุโรปได้ถึง 14 เมืองด้วยกัน

      เมืองที่สามารถไปได้ ประกอบด้วย Berlin, Bologna, Brussels, Bucharest, Budapest, Cambridge, Helsinki, Jerusalem, Lyons, Nantes, Paris, Uppsala, Vienna, Wassenaa

การสนับสนุน

      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก งบประมาณในการทำวิจัย และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครรับทุนนี้จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
  • มีประสบการณ์ทำงานวิจัยหลังจากเรียนจบมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  • ในช่วง 3 ปีหลังเรียนจบ ต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตนเองไม่น้อยกว่า 12 เดือน

กำหนดการรับสมัคร

      หมดเขตวันที่ 7 มิถุนายน 2555

วิธีการสมัคร

      ผู้สมัครเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุนการศึกษา ที่นี่
-----------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาในอังกฤษ 
สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรมนุษยศาสตร์ในอังกฤษ 
สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมศาสตร์ในอังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว