ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนวิจัยด้านฟิสิกส์จาก King’s College London

368

ทุนวิจัยด้านฟิสิกส์จาก King’s College London

      ทุนนี้เป็นทุนวิจัยและอบรม โดยเปิดให้เฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์เท่านั้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะหาผู้สมัครที่จบปริญญาเอกเพื่อไปทำงานในด้านนี้เป็นเวลา 36 เดือน  มูลค่าของเงินทุนสนับสนุนประมาณ 1,800,000 บาทต่อปี  ซึ่งในจำนวนนี้รวมค่าอาหาร ที่พัก และค่าเดินทางด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นนักศึกษาที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษ
• จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีประสบการณ์ในด้าน Molecular dynamics simulations และ Computer programming
• มีประสบการณ์ในการคำนวณหาค่าของ Energy Barriers

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ kcl.ac.uk

------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว