ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนทัศนศึกษา Kurt Schork Memorial Fund

877

ทุนทัศนศึกษา Kurt Schork Memorial Fund

      กองทุน Kurt Schork Memorial Fund ได้ประกาศมอบทุนให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อให้ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ต้องทำงานในด้านสื่อสารมวลชน หรือนักข่าว
- เน้นผู้สมัครที่ทำงานเขียนเกี่ยวกับความขัดแย้ง มนุษยธรรม ปัญหาชายแดน คอร์รัปชั่น หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนจะพิจารณาผู้สมัครที่มีความเป็นมืออาชีพ ได้ระดับมาตรฐานสากล
- ผู้สมัครจะต้องแนบบทความที่เคยเขียนขึ้นมาและได้รับการตีพิมพ์มาประกอบการสมัครจำนวน 3 บทความ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

วิธีการสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

2012 Kurt Schork Awards
c/o Thomson Reuters Foundation
30 South Colonnade
London E14 5EP UK

โดยต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วดาวน์โหลดใบสมัครก่อนในเว็บไซต์

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อไปที่อีเมล์ enquiries@ksmfund.org
-----------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาในอังกฤษ 
สัมภาษณ์นักศึกษาวารสารศาสตร์ 
เรียนต่ออังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว