ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Leeds Metropolitan University 2012-13

329

ทุน Leeds Metropolitan University 2012-13

      ทุนนี้เป็นทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจาก Leeds Metropolitan University ประเทศอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่ากระบวนวิชาให้ ในปีการศึกษาแรก พ.ศ.2555 - 2556 เป็นจำนวนเงินกว่า 73,000 บาท

สาขาวิชา

ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท (ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา)

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.leedsmet.ac.uk/international/finance-and-scholarships.htm
-----------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอังกฤษ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ Leeds Metropolitan University 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว