ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Reham al-Farra ในสาขาวารสารศาสตร์

437

ทุน Reham al-Farra ในสาขาวารสารศาสตร์

---------------------------------------------------------------

หลักสูตรแนะนำสาขานิเทศศาสตร์ในอังกฤษ

 Film & Visual Communication (ภาพยนตร์)

 Mass Communication (สื่อสารมวลชน ทีวี, วิทยุ, โทรทัศน์ )

 Multimedia และ Digital Media  (สื่อมัลติมีเดียและ สื่อดิจิตัล)

--------------------------------------------------------------

      ทุนการศึกษานี้เป็นทุนในระดับปริญญาโท จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ โดยทางสถาบันผู้มอบทุนได้จำกัดการมอบทุนให้กับผู้สมัครที่มีความต้องการที่จะเรียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ (Journalism) เท่านั้น และ ทางสถาบันได้มอบทุนเพียง 1 ทุน มูลค่าทั้งหมดประมาณ 150,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้สมัครไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอังกฤษ
-ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น
-มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่นี่
 

------------------------------------------------------------------


 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว