ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน School of Museum Studies

442

ทุน School of Museum Studies

      ทุน School of Museum Studies  เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้าน Digital Heritage ที่ University of Leicester ประเทศอังกฤษ

      ซึ่งทุนการศึกษานี้มีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรทางด้าน IT ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนามุมมองในด้าน Digital Heritage ทั้งในแง่ทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อที่จะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

      โดยทุนนี้จะจ่ายให้โดยการลดค่าลงเรียนกระบวนวิชา จำนวน 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้สมัครควรได้รับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไปของปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีหลักฐานความถนัดทางวิชาชีพในด้านนี้
-ผู้สมัครควรมีถนัด,ทักษะพื้นฐานและความสนใจในด้าน IT
-ทุนนี้ไม่เปิดให้กับนักศึกษาที่ได้รับปริญญาทางด้านนี้มาแล้ว

วิธีการสมัคร

โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ในเว็ปไซต์ le.ac.uk/study 

วันเวลาในการสมัคร

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
-----------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอังกฤษ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ University of Leicester 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว