ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโทด้านมนุษย์ศาสตร์ที่ University of Strathclyde สก็อตแลนด์

1074

ทุนปริญญาโทด้านมนุษย์ศาสตร์ที่ University of Strathclyde สก็อตแลนด์

The University of Strathclyde อยู่ที่เมือง Glasgow ประเทศสก็อตแลนด์ เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1796 และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 เป็นต้นมา จนปัจจุบันที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 2 วิทยาเขต และเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 คณะด้วยกัน โดยวิทยาเขต John Anderson Campus ตั้งอยู่ที่กลางเมือง Glasgow เป็นที่ตั้งของคณะนิติศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, สังคมศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิทยาเขต Jordanhill Campus ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ Glasgow เป็นที่ตั้งของคณะครุศาสตร์

ประเภททุนการศึกษา:
ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท ชื่อทุน John Anderson International Scholarships ตั้งมาจากชื่อของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

สาขาวิชา:
Humanities and Social Sciences

กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาทุกสัญชาติ

มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนการศึกษา 14 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 270,000 บาท) ครอบคลุมในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุไว้
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
  • มีความสามารถทางวิชาการและผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม
  • อาจสามารถขอทุนร่วมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ หากได้รับการอนุมัติ
  • ผู้ที่เรียนระบบศึกษาทางไกล (Distance learning programmes) ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

กำหนดการ:

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง