ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน TECHNO จากโครงการ Erasmus Mundus

537

ทุน TECHNO จากโครงการ Erasmus Mundus

      ทุนการศึกษานี้เป็นอีกหนึ่งในโครงการของทุน Erasmus Mundus ซึ่งเป็นโครงการหลักอีกเช่นกัน โดยมีชื่อทุนว่า TECHNO หรือ Euro-Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges

ลักษณะของทุนการศึกษา

      โดยทุนจะมอบให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงทุนหลังปริญญาเอกด้วย

       ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนเกือบทั้งหมด รวมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน รวมถึงประกันภัยและดูแลสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
- ไม่เคยพักอาศัยหรือทำกิจกรรมใดๆในยุโรปเกิน 12 เดือน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีผล IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (หากไปในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องใช้ภาษาของประเทศนั้นได้)
- สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษามาอย่างน้อย 1 ปี
- ผู้ที่เคยได้รับทุนนี้ จะไม่มีสิทธิสมัครอีก

วันเวลาในการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ techno-em.org
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาในอังกฤษ 


 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว