ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship 2013 จาก Oxford University

596

The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship 

      The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship  เป็นทุนระดับปริญญาโท ในสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities) จาก Oxford University

      โดยทุนการศึกษานี้ สามารถแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆดังต่อไปนี้

- English Language and Literature
- History
- Linguistics
- Philology and Phonetics
- Medieval and Modern Languages
- Philosophy
- Theology

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนกับ Oxford University
- หลักสูตรที่เรียนต้องเป็นหลักสูตรที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
- ส่งผลคะแนนการทดสอบด้านภาษา และคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

วันเวลาในการสมัคร
จะเปิดรับสมัครก็วันที่ 4-18 มกราคม 2556

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/university/ertegun/
--------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว