ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโท University of Sussex

621

ทุนปริญญาโท University of Sussex

      เป็นทุนจาก University of Sussex ซึ่งจะมอบทุนให้ตามความสามารถเชิงวิชาการและศักยภาพของผู้สมัครเอง ผู้ที่ได้รับทุนแล้วต้องช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว แล้วแต่ข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย

      ถึงแม้ว่าจะได้รับทุน ผู้สมัครก็ต้องมีเงินทุนเพียงพอสำหรับที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของตนขณะพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษ

      ซึ่งจะไม่มีให้เลือกในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  • Development Studies ที่นอกเหนือจาก the MA Gender and Development และ MSc in Social Research Methods
  • Medicine in the Brighton and Sussex Medical School
  • Business and Management

วิธีการสมัคร

สมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.sussex.ac.uk/study/funding/opportunities/view/114
-----------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอังกฤษ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ University of Sussex 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว