ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโท จาก University of Westminster

495

ทุนปริญญาโท จาก University of Westminster

      เป็นทุนระดับปริญญาโท จาก University of Westminster โดยมอบให้ผู้สมัครโดยไม่จำกัดสาขาวิชา ครอบคลุมค่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.6 – 3.5 หรือมากกว่านี้ขึ้นไป
- ถ้าจบแล้ว ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความตั้งใจจะนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศของตน
- ผู้สมัครที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเวลาในการสมัคร

ทุนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงแรก หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2555 สำหรับการเริ่มเปิดเทอมเดือนมกราคม 2556
ช่วงที่สอง หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2556 สำหรับการเริ่มเปิดเทอมเดือนกันยายน 2556

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของทุน และสมัครรับทุนได้ที่อีเมล์ scholarships@westminster.ac.uk

หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยที่ www.westminster.ac.uk 
-------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอังกฤษ 
หลักสูตรอื่นๆที่เปิดสอนที่ University of Westminster

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว