ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

การออกแบบงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ : ก้าวต่อไปของวิศวกร?

1001

การออกแบบงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ : ก้าวต่อไปของวิศวกร?

      การออกแบบงานวิศวกรรมจะมีความเกี่ยวข้องกับวิชาหลักของวิศวกรรม, ทฤษฎีสมัยใหม่และความรู้และทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงแบบแผนที่จำเป็นในการผลิตระบบที่มีความซับซ้อน โดยหลักสูตรมีจุดประสงค์คือพัฒนาความสามารถของวิศวกรให้สามารถจัดการโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้ ผ่านการสร้างให้นักเรียนเข้าใจถึงธรรมชาติและเนื้องานหลักของวิศวกรรม

      อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการที่ก้าวไปอีกขั้น หลักสูตรปริญญาโท Advanced Engineering Design (MSc) ของ Brunel University ที่เน้นหนักไปที่วิศวกรรมเครื่องกล  จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาระบบที่ซับซ้อน  หลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบสินค้าที่ต้องการความฉลาดล้ำและมีความเข้าใจในในระบบการวิเคราะห์อย่างแท้จริง โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

      เชื่อกันว่าผลงานในโลกของการออกแบบงานวิศวกรรม สามารถทำให้โลกของเราดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการผสมผสานวิทยาศาสตร์และการออกแบบ เนื่องจากหลักสูตรควบรวมนี้เป็นการพัฒนาทฤษฎีให้มีความก้าวไกวมากขึ้น เป็นการนำเอามนุษย์และความสร้างสรรค์มารวมกันจนเกิดงานวิจัยและผลงานที่ยอดเยี่ยมขึ้นในโลก

คุณสมบัติพิเศษ

      หนึ่งในข้อดีของการเรียนหลักสูตรนี้ คือ จะได้รับการรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก the Institute of Mechanical Engineering (IMechE)  ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญของการเป็นวิศวกรในอังกฤษ โดยสถาบันแห่งนี้จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและบริษัทภาคเอกชนต่างๆ  ดังนั้นการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสำคัญนี้ จะทำให้คุณได้เข้าใกล้โอกาสสำคัญในอนาคต

คุณจะได้เรียนอะไรบ้าง

      คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคที่สูงขึ้น โดยการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม รวมถึงได้เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์, การผลิต และการประดิษฐ์คิดค้น โดยจะนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาเหล่านี้ต่อไป คือ

•         Advanced Computer-aided Engineering
•         FEA in Design
•         Human Factors in Design
•         Design of Mechatronic Systems
•         Microcontrollers and Digital Control
•         Manufacturing Engineering
•         Engineering Design in Perspective
•         Design Experience
•         Dissertation

สมัครอย่างไร

      คุณควรจะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 หรือ จบการศึกษาจากสถาบันระดับนานาชาติ ในสาขาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและมีคะแนน IELTS ที่ 6 และคะแนน TOEFL (paper test) ที่ 550 และ 79  ในแบบ internet test

สายอาชีพในอนาคต

      ทักษะที่คุณได้รับจากการเรียนในหลักสูตรนี้ จะเป็นที่ต้องการมากในระบบอุตสาหกรรม, พลังงาน, การก่อสร้างและหน่วยงานที่ปรึกษาต่างๆ คุณสามารถทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้ในทุกระดับตั้งแต่ระบบผลิตไปจนถึงการออกแบบสิ่งแวดล้อม
------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลในอังกฤษ 
เรียนต่ออังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว