ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา - MUST READ

เรียนต่อพยาบาล

29847

พยาบาลเป็นอาชีพที่มีความต้องการเป็นอย่างมากและยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นอกจากความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเรียนวิชาพยาบาลแล้ว คุณยังมีโอกาสทางอาชีพที่เพิ่มขึ้นเพื่อการทำงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บรรณาธิการของเรา Lilya ได้ค้นคว้าข้อมูลมานำเสนอ

อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มีความต้องการทางด้านอารมณ์ที่สูง ผู้ที่จะเรียนต่อในด้านนี้ต้องเป็นผู้มีมนุษยธรรมและมีจิตใจดี ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความแน่วแน่และอดทนอดกลั้นสูง นอกจากนี้ยังจะต้องมีความสนใจด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และร่างกายของมนุษย์ด้วย พยาบาลจะคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเช่นเดียวกับการเป็นผู้ช่วยหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่นๆ

รายละเอียดของหลักสูตร

ตำแหน่งอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลมีความหลากหลาย ซึ่งต้องการทั้งทักษะและระดับความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นระดับของวุฒิการศึกษาจึงมีหลายรูปแบบ หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรจะอนุญาตให้คุณทำงานในโรงพยาบาลได้ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญาโดยปกติจะใช้เวลา 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและยังสามารถใช้เป็นก้าวแรกในการก้าวสู่อาชีพในด้านนี้

หลักสูตรพยาบาล ระดับปริญญาตรี โดยปกติจะใช้เวลาเรียน 3 ปี และผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงพยาบาลได้หลายอย่างและยังสามารถสมัครขอใบประกอบโรคศิลป์สำหรับพยาบาลได้อีกด้วย ผู้สำเร็จวิชาพยาบาลจะมีระดับความรู้ที่สูงกว่าและมีทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาที่มากกว่า ในขณะที่เรียนอยู่นักศึกษาพยาบาลสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางได้ ซึ่งมีดังนี้

  • การพยาบาลผู้ใหญ่
  • การพยาบาลสุขภาพจิต
  • สุขภาพของเด็ก
  • การบกพร่องทางการเรียนรู้

นักศึกษาจะได้เรียนกายวิภาคพื้นฐาน จิตวิทยา ชีวเคมี และวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิชาเฉพาะทาง หลายหลักสูตรพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องเน้นให้เห็นถึงความจริงที่ว่าองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของวิชาชีพพยาบาลนั้นคือ ‘ความเป็นมนุษย์’ นี่ก็คือเหตุผลที่จำเป็นที่ต้องสอนถึงพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์และการสื่อสารกับผู้คนซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญของการเรียนในหลักสูตร

ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้และฝึกงานในโรงพยาบาลท้องถิ่น ในบางมหาวิทยาลัยการฝึกงานนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้ที่เพียงพอ โดยผ่านการสอบ IELTS อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ IELTS ได้ที่นี่ โดยปกติมหาวิทยาลัยจะต้องการคะแนน IELTS ที่ 6.5 หรือมากกว่า นอกจากนี้ในหลายมหาวิทยาลัยยังต้องการให้คุณส่งประวัติส่วนตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อการเข้าเรียนต่อด้วย

โอกาสการทำงาน

สำหรับผู้ที่เลือกเรียนพยาบาลจะรับประโยชน์เนื่องจากความต้องการที่สูงของตลาดงาน หนึ่งในเส้นทางสายอาชีพโดยทั่วไปกคือการทำงานในโรงพยาบาลหรือ NHS และคลินิคที่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิที่หลากหลายเพิ่มเติม นอกจากนี้ NHS มักจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการเรียนต่อทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันหรือผู้ที่คาดว่าจะมาร่วมงานในอนาคต คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาของ NHS สำหรับการพยาบาล ได้จากลิงค์

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลและคลินิคไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ที่พยาบาลสามารถทำงานได้ พยาบาลยังสามารถหางานได้เกือบทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น ในหน่วยงานอาสาสมัคร เรือเดินสมุทร หน่วยงานทหาร มหาวิทยาลัย โรงเรียนและสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

 หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรวิชาพยาบาล คุณสามารถตรวจสอบได้จาก รายการของฮอทคอร์ส และดูที่การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในสาขาที่คุณเลือกเรียน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ด้านการแพทย์ และ ชีวเวชศาสตร์ และประสบการณ์ของว่าที่นักศึกษาแพทย์ในอเมริกา ได้เช่นกัน

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Лилия приехала из Москвы на учебу в Лондон. Окончила Royal Holloway, University of London и сейчас работает в Pearson Education.

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...