ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา - MUST READ

แนะนำหลักสูตรเรียนต่อพยาบาล

เรียนพยาบาลที่เมืองนอก
57055

พยาบาลเป็นอาชีพที่มีความต้องการเป็นอย่างมากและยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นอกจากความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเรียนวิชาพยาบาลแล้ว คุณยังมีโอกาสทางอาชีพที่เพิ่มขึ้นเพื่อการทำงานทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วันนี้บรรณาธิการของเรา Lilya ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนี้มานำเสนอกัน

 

ใครที่เหมาะกับการเรียนพยาบาล

อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ใช้ความอดทนทางด้านอารมณ์ที่สูง ผู้ที่จะเรียนต่อในด้านนี้ต้องเป็นผู้มีมนุษยธรรมและมีจิตใจดี ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความแน่วแน่และอดทนอดกลั้นสูง นอกจากนี้ยังจะต้องมีความสนใจด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และร่างกายของมนุษย์ด้วย พยาบาลจะคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเช่นเดียวกับการเป็นผู้ช่วยหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่นๆ

 

รายละเอียดของหลักสูตร

ตำแหน่งอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลมีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นอาชีพนี้จึงต้องการทั้งทักษะและระดับความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นระดับของวุฒิการศึกษาจึงมีหลายรูปแบบ หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรจะอนุญาตให้ทำงานในโรงพยาบาลได้ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญาโดยปกติจะใช้เวลา 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและยังสามารถใช้เป็นก้าวแรกในการก้าวสู่อาชีพในด้านนี้

 

หลักสูตรพยาบาล ระดับปริญญาตรี โดยปกติจะใช้เวลาเรียน 3 ปี และผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงพยาบาลได้หลายอย่างและยังสามารถสมัครขอใบประกอบโรคศิลป์สำหรับพยาบาลได้อีกด้วย ผู้สำเร็จวิชาพยาบาลจะมีระดับความรู้ที่สูงกว่าและมีทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาที่มากกว่า ในขณะที่เรียนอยู่นักศึกษาพยาบาลสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางได้ ซึ่งมีดังนี้

  • การพยาบาลผู้ใหญ่
  • การพยาบาลสุขภาพจิต
  • สุขภาพของเด็ก
  • การบกพร่องทางการเรียนรู้

 

นักศึกษาจะได้เรียนกายวิภาคพื้นฐาน จิตวิทยา ชีวเคมี และวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิชาเฉพาะทาง หลายหลักสูตรพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องเน้นให้เห็นถึงความจริงที่ว่าองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของวิชาชีพพยาบาลนั้นคือ ‘ความเป็นมนุษย์’ นี่ก็คือเหตุผลที่จำเป็นที่ต้องสอนถึงพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์และการสื่อสารกับผู้คนซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญของการเรียนในหลักสูตร

ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตร นักศึกษาจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้และฝึกงานในโรงพยาบาลท้องถิ่น ในบางมหาวิทยาลัยการฝึกงานนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย

 

อาชีพพยาบาล ต่างประเทศ

 

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้ที่เพียงพอ โดยผ่านการสอบ IELTS อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ IELTS ได้ที่นี่ โดยปกติมหาวิทยาลัยจะต้องการคะแนน IELTS ที่ 6.5 หรือมากกว่า นอกจากนี้ในหลายมหาวิทยาลัยยังต้องการให้คุณส่งประวัติส่วนตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อการเข้าเรียนต่อด้วย

 

โอกาสในการทำงาน

สำหรับผู้ที่เลือกเรียนพยาบาลจะรับประโยชน์เนื่องจากความต้องการที่สูงของตลาดงาน หนึ่งในเส้นทางสายอาชีพโดยทั่วไปกคือการทำงานในโรงพยาบาลหรือ NHS และคลินิคที่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิที่หลากหลายเพิ่มเติม นอกจากนี้ NHS มักจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการเรียนต่อทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันหรือผู้ที่คาดว่าจะมาร่วมงานในอนาคต คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาของ NHS สำหรับการพยาบาล ได้จากลิงค์

 

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลและคลินิคไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ที่พยาบาลสามารถทำงานได้ พยาบาลยังสามารถหางานได้เกือบทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น ในหน่วยงานอาสาสมัคร เรือเดินสมุทร หน่วยงานทหาร มหาวิทยาลัย โรงเรียนและสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจากประเทศอังกฤษ

ในประเทศอื่นก็มีคนไทยที่สนใจไปเรียนพยาบาลมากไม่แพ้กัน เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ระบบการศึกษาหรือการรับพยาบาลก็จะต่างออกไปเล็กน้อยแต่ก็มีส่วนที่เหมือนกันอยู่

 

สหรัฐอเมริกา: ถ้าอยากเป็นพยาบาลที่อเมริกาจะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็น Registered Nurse หรือ RN ต้องผ่านการสอบ National Council Licensure Examination (NCLEX) หลังจากสำเร็จการศึกษา ผ่าน 2 ทางคือ 

  • Associate degree หรือ ADN (เรียน 2 ปี+) เปิดสอนตาม Local college/ Community college จบออกมาสามารถสอบเพื่อเป็น RN ได้
  • Bachelor degree ไปเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรี ค่าเทอมจะแพงกว่าแต่โอกาสด้านการงานการเงินก็อาจจะดีกว่า

 

ออสเตรเลีย: การไปเรียนพยาบาลในออสเตรเลียมีสองแบบคือ

  • ไปเรียนแบบวิชาชีพพยาบาลสองปี ได้รับการรับรองเป็นพยาบาลจาก Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) และเทียบโอนหน่วยกิตต่อปริญญาตรี
  • มีพื้นพยาบาลอยู่แล้วจากไทยและไปเรียนต่อปริญญาโทเอา แต่ทั้งสองแบบถ้าจะทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียแล้วนอกจากจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานพยาบาลแล้วจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาจากการสอบ IELTS ด้วย

 

 

สรุป

พอจะเห็นข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลที่ต่างประเทศไปแล้ว จะเห็นว่าจุดแข็งของการไปเรียนต่อและทำงานเป็นพยาบาลหลังเรียนจบคือเงินและโอกาสที่มากกว่า แต่สิ่งที่สำคัญและลืมไม่ได้เลยคือความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพราะการจะได้การรับรองไม่ว่าประเทศไหนๆ ก็ต้องการเมกชัวร์ว่าเรารู้ภาษาของบ้านเขาจริงๆ เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องภาษานะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรวิชาพยาบาล คุณสามารถตรวจสอบได้จาก รวมหลักสูตรของฮอทคอร์ส และดูที่การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในสาขาที่เพื่อนๆ สนใจเลือกเรียน

สำหรับใครที่สนใจจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ด้านการแพทย์ และ ชีวเวชศาสตร์ และประสบการณ์ของว่าที่นักศึกษาแพทย์ในอเมริกา ได้เช่นกัน

 

 

sources: กระทู้เริ่มต้นเรียนพยาบาลใหม่และทำงานที่เมืองนอก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

เรียนพยาบาลที่เมืองนอก

MUST READ

อาชีพในสายการบัญชี เรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ

อาชีพในสายการบัญชีและเรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ       ในบรรดาการเรียนเกี่ยวกับ Business and Administrative  สาขา Accounting หรือบัญชี ถือว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะความรู้ที่พลิกแพลงได้ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และประยุกต์ให้กับการทำงานได้ง่าย  ซึ่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น finance , auditing, tax หรือแม้แต่ basic law   ลักษณะทั่วไป       บัญชี

61354

สาขาเคมี (Chemistry)

ปริญญาสาขาเคมี ทำให้คุณได้พัฒนาและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และการวิจัยมากกว่าที่คุณเคยทำมาก่อน คุณจะถูกกระตุ้นให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีโอกาสในการริเริ่มการพัฒนาใหม่ๆ  ถ้าคุณต้องการหลักสูตรที่มีความท้าทาย มีเสน่ห์น่าค้นหา และได้ผลคุ้มค่าจากการทดลอง สาขาเคมีน่าจะเป็นสาขาที่เหมาะกับคุณ   วันนี้ Hotcourses จะมาให้ข้อมูลกับคุณในเรื่องนี้กันค่ะ       เมื่อเดือนมกราคม 2011 ที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นของ  The International Year of

50359

10 อันดับสาขาที่ได้รับความนิยมในอังกฤษ

10 อันดับสาขาที่ได้รับความนิยมในอังกฤษ ถ้าคุณกำลังมีความคิดที่จะเรียนต่อหรือหาหลักสูตรเรียนในอังกฤษแล้วละก็ ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการหรือกระแสที่แท้จริงย่อมเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้น เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า “หาความต้องการ และเติมเต็มมัน” ดังนั้นลองมาดูกันว่าหลักสูตรหรือสาขาอะไรที่เป็น10สาขาที่ได้รับความนิยมจากการสำรวจของ The Telegraph   1. พยาบาล

11031