ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

สาขาโทรคมนาคม – อนาคตอันสดใส

10722

สาขาโทรคมนาคม – อนาคตอันสดใส

      โทรคมนาคม เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกสากล  การฝึกฝน การเรียนรู้เทคนิคที่ถูกใช้ในการทำงานสายนี้ ถูกออกแบบให้นักเรียนที่จบจากสาขานี้สามารถทำงานในฐานะ telecom engineers in programming, mobile communications, telecoms security และ IP telephony ในวันนี้Umar Gaba บรรณาธิการของ Hotcourses จะมาแนะนำให้ฟังค่ะ ว่าสาขานี้เป็นอย่างไร

      ในปีที่ผ่านมา โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว ใยแก้วนำแสงก็ได้พัฒนาจนสามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้น และทำให้โลก network ครอบคลุมไปทั่วโลก  จึงทำให้โทรคมนาคมเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับทุกคนและทุกองค์กร  ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการเรียนสาขาโทรคมนาคมจะเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่มีอนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางสายอาชีพ

      จุดมุ่งหมายหลักของสาขาโทรคมนาคม คือ การรวมเอานักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้ทางด้านนี้ กับคนที่มีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญในสายงานนี้  มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า

 

การศึกษาระดับปริญญาตรี :

      หลังจากที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ A-levels แล้ว  ปริญญาตรีสาขาโทรคมนาคม หรือ BA/BSc Telecommunications และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้น จะเป็นก้าวแรกในการทำงานในสายนี้

      หลักสูตรสาขานี้มีมีจุดแข็งอยู่หลายจุด ที่รวมทั้งสาขาวิชาที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย และการสอนทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานด้วย

เกณฑ์ในการรับสมัครโดยทั่วไป

      ต้องมีผล GCSE performance ที่ดี  ซึ่งปกติแล้วผล GCSE ทั้ง 5 ตัวจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป  รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ด้วย

 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา :

      นักเรียนที่จบปริญญาโทสาขาโทรคมนาคมนั้น  จะได้รับทักษะที่เชี่ยวชาญในการทำงาน รวมทั้งความรู้ทางด้านเทคนิคที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งทักษะการจัดการ การควบคุม และการดูแลคน

เกณฑ์ในการสมัคร

      จบการศึกษาทาง electrical/electronic engineering หรือ information and communication  ส่วนผู้สมัครที่จบจากสาขาอื่นแต่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวของก็สามารถสมัครได้เช่นกัน

      การเรียนสาขาโทรคมนาคม จะเรียนเกี่ยวกับทักษะทางเทคนิคอย่างเข้มงวด  ความรู้ระดับสูงของระบบโทรคมนาคมและโครงข่าย  รวมถึงนโยบาย กฎหมายและธุรกิจโทรคมนาคมต่างๆ

 

โอกาสทางการทำงาน :

      ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเติบโตระดับโลกนั้น ทำให้เกิดการต้องการสินค้าและการบริการที่มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น  จึงทำให้มีความต้องการพนักงานที่มีความรู้ทางด้านนี้มาก ในหลายๆสายอาชีพ เช่น

  • telecommunications operators
  • equipment manufacturers
  • service providers
  • software houses
  • electronic engineering-based industries
  • สายอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย การบริหาร และ การตลาด ก็เช่นกัน

      นักเรียนที่จบการศึกษาในสาขาโทรคมนาคม กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลก  ที่เติบโตอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้  เหมือนกับที่  Patrick Fitzgibbons, PhD, associate professor of telecommunications at SUNY Utica/Rome ได้กล่าวถึงสาขาโทรคมนาคมเอาไว้ว่า  “It’s everywhere, and it just keeps growing.”

-------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
บทความของ Patrick Fitzgibbons 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และ ตารางการจัดอันดับ 
ค้นหาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกา  
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสาขาที่พวกเขาเรียน 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว