ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

สัมภาษณ์อาจารย์ : General English

1478

 

บทสัมภาษณ์อาจารย์ : สอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ชื่อ : Liz Porter
มหาวิทยาลัย: Frances King School of English 
สาขาที่สอน: General English
-------------------------------------------------

จุดประสงค์หลักของหลักสูตรคืออะไร?

จุดประสงค์หลักคือเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยเน้นไปที่การพูดและการฟัง ผ่านการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, ภาษาพูด, การออกเสียง, หลักภาษาและคำศัพท์  นักเรียนจะถูกเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

คุณสรุปเนื้อหาออกมาเป็นหลักสูตรอย่างไรและสไตล์การสอนของคุณเป็นอย่างไร?

หลักสูตรเน้นไปที่ทักษะหลักๆ คือ การพูด, การฟัง, การอ่านและการเขียน พร้อมๆกับการสอนหลักภาษา,คำศัพท์และการออกเสียง เราใช้การสื่อสารพื้นฐานในการสอน ดังนั้น ในห้องเรียนจะมีทั้งการถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็น, การแสดงบทบาทสมมติ, การอ่านบทความที่มีประโยชน์ หรือ การดูวิดีโอประกอบการสอนต่างๆ

คุณสมบัติอะไรที่นักเรียนจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในการเรียน?

นักเรียนจำเป็นต้องมีความต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ นักเรียนควรจะสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นอังกฤษและวัฒนธรรมอื่นๆของประเทศนี้ด้วย นอกจากนี้นักเรียนต้องมีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้ถึงความต้องการของตนเอง

คุณมีคำแนะนำอะไรที่จะให้กับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนในหลักสูตรนี้?

หลักสูตรนี้เปิดสอนให้นักเรียนทุกคนที่อายุมากกว่า 16 ปี และต้องการผู้ที่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นมิตร, แต่ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้การเรียนมีความหลากหลายและมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

จบจากหลักสูตรนี้แล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการมองหางานไม่ว่าจะเป็นที่ไหนของตาม นอกจากนี้ นักเรียนที่จบออกไปจากหลักสูตร ไม่ได้แค่เพียงทักษะที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้รับความมั่นใจในในการออกไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ และการจัดการกับปัญหาที่ท้าทายด้วย เพราะการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางภาษา จะทำให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความต่างทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว ดังนั้น นี่จึงถือว่าเป็นทักษะที่มีคุณค่ามาก และสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับงานประเภทใดก็ได้อย่างที่คุณต้องการ

หลักสูตรได้เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการทำงานในโลกที่แท้จริง หรือ การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรบ้าง?

นักเรียนจำนวนมาก เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ก่อนที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรอื่นๆ อย่างเช่น FCE หรือ CAE ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รับหนังสือรับรองความสามารถทางภาษา หรือ อาจจะเรียนหลักสูตร IELTS ถ้าพวกเขาต้องการที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของอังกฤษต่อไป
------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว