ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

สัมภาษณ์อาจารย์ : การประชาสัมพันธ์

512


ชื่อ :  Simon Goldsworthy
มหาวิทยาลัย : University of Westminster 
สาขา : Public Relations 
----------------------------------------------------------------

จุดประสงค์หลักของหลักสูตรคืออะไร?

เพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้นักเรียนสามารถทำงานได้ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่แฟชั่นและวงการบันเทิง, การตลาดกับผู้บริโภค ไปจนถึง ทำงานกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางและเป็นสากล

คุณสรุปเนื้อหาออกมาเป็นหลักสูตรอย่างไรและสไตล์การสอนของคุณเป็นอย่างไร?

พวกเราแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำโปรเจคของตัวเอง ผ่านสื่อแบบทั่วไปและสื่อออนไลน์  การเรียนการสอนจะมีทั้งการเรียนในห้องเรียน, การฝึกเวิร์คชอป, การทำงานเป็นกลุ่ม และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้เรายังมีการเชิญวิทยากรทั้งนักพูดและนักจัดงานอีเวนท์มากมายมาสอนให้กับนักเรียนของเรา เพราะประสบการณ์การทำงาน เป็นส่วนสำคัญของการเรียนในหลักสูตรนี้

ส่วนวิชาที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโลกการทำประชาสัมพันธ์และสื่อ ผ่านการเรียนในห้องเรียน, การสัมมนา, การเขียนบทความ และการทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญผ่านการทำปริญญานิพนธ์สำหรับการจบการศึกษา

คุณสมบัติอะไรที่นักเรียนจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในการเรียน?

มีความฉลาดและทักษะที่ดีในการเรียนรู้, มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน รวมทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นด้วย

คุณมีคำแนะนำอะไรที่จะให้กับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนในหลักสูตรนี้?

พวกเรามองหานักเรียนที่มีคุณสมบัติอย่างที่เราได้บอกไป ดังนั้น คุณควรแสดงมันออกมาในใบสมัครของคุณ  พวกเราสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกคนเพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เหมาะสมออกไป ดังนั้น ผู้สมัครก็จะมีโอกาสในการพูดคุยกับเรา และเราต้องการที่จะได้ยินเกี่ยวกับความเป็นตัวคุณและสิ่งที่คุณคิด

คุณควรต้องเข้าไปอ่านเว็บไซต์ของเรา และดูว่าพวกเราเป็นอย่างไร เพราะมีข้อมูลหรือสิ่งจำเป็นมากมายอยู่ในนั้น (มีหลายภาษาให้คุณเลือก เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ)

จบจากหลักสูตรนี้แล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

งานทางด้านการประชาสัมพันธ์มีมากมายให้คุณได้ทำ เพราะบริษัททุกประเภทจำเป็นต้องมีนักประชาสัมพันธ์ในบริษัท (ถึงแม้ว่าบางบริษัทจะเรียกชื่อตำแหน่งนี้เป็นอย่างอื่นก็ตาม)  โดยผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานเป็นพนักงานประจำให้กับบริษัทต่างๆได้ หรืออาจจะทำงานเป็นที่ปรึกษาพิเศษอิสระก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ก็มีบางส่วนที่เลือกจะเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้น และบางส่วนก็เลือกที่จะทำงานในสายอื่นที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

หลักสูตรได้เตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการทำงานในโลกที่แท้จริง หรือ การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรบ้าง?

พวกเราได้รวมเอาทักษะพื้นฐานที่ทันต่อเหตุการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานในลอนดอน (ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการประชาสัมพันธ์ของโลก) ของพวกเราในการสอนการประชาสัมพันธ์และสื่อ เข้าไว้ด้วยกัน  และพวกเราก็มักจะพูดกับนักเรียนเสมอว่า การฝึกฝนจะทำให้พวกเขาได้งานแรก ส่วนการเรียนจากหลักสูตรของพวกเราทำให้พวกเขาได้งานที่สอง (หรืองานที่ก้าวหน้ามากขึ้น)
--------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ 
เรียนต่ออังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว