ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เส้นทางสู่การเรียนปริญญาตรีในอังกฤษ

477

เส้นทางสู่การเรียนปริญญาตรีในอังกฤษ

      หลักสูตรเตรียมพร้อมเป็นเหมือนกับสะพานที่ลดช่องว่างระหว่างคุณสมบัติที่คุณมีกับคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษต้องการ โดยช่องว่างนี้มักจะเกิดขึ้นเสมอ เพราะนักเรียนในหลายประเทศจะเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี แต่ในอังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์ จะจบภาคบังคับ 13 ปี

      หลักสูตร International Foundation Year (IFY) เป็นหลักสูตรที่ทำขึ้นโดยวิทยาลัยในอังกฤษ โดยเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการเรียนในมหาวิทยาลัย  เช่น  A-levels หรือ BTEC Nationals  ซึ่งหลักสูตรนี้ จะใช้เวลา 1 ปีในการเรียน พร้อมๆกับการเรียนภาษาไปด้วย

      หลักสูตรนี้จะเตรียมพร้อมคุณในการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษในปีแรก (ปีที่สองสำหรับสก็อตแลนด์) คุณจะได้พัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยด้วย

      โดยหลักสูตรเตรียมพร้อมหรือปูพื้นฐานส่วนใหญ่ คือ บัญชี, สถาปัตยกรรม, ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, สุขภาพ, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, กฎหมาย, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

      ในการสมัคร คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปี มีภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน (IELTS 5.0) และต้องผ่านการศึกษาภาคบังคับมา (อย่างน้อย 12 ปี) โดยสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะเปิดหลักสูตรเตรียมพื้นฐานเอง เพื่อจะได้ให้นักเรียนเหล่านั้นสามารถสมัครและเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีต่อได้เลย

      นอกจากนี้นักเรียนต่างชาติบางคนก็อาจจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างเช่น HNDs/HNCs, Foundation Degrees หรือ DipHEs เพื่อการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีด้วย
------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว