นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย: ในสหรัฐอเมริกา

share image

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย: ในสหรัฐอเมริกา

เราจะไม่อ้อมค้อมว่าการเลือกมหาวิทยาลัยถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุด สำหรับนักศึกษาหลายคนนั้นการตัดสินใจเลือกถือเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ สิ่งสำคัญที่คุณต้องระลึกไว้เสมอก็คือมันจะเป็นตัวเลือกทางบวกของคุณ ไม่ว่าคุณจะจบจากที่ไหนก็ตามคุณจะพบว่าคุณได้พูดเกี่ยวกับสถาบันของคุณว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ประการถัดมาก็คือยังมีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าที่ใดดีที่สุดสำหรับคุณ หนึ่งในข้อมูลที่ได้รับความนิยมและถูกใช้ในการแยกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดออกจากทั้งหมดคือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและตารางลีก ในบทความนี้ Alejandra บรรณาธิการของฮอทคอร์ส ได้อธิบายถึงระบบที่ใช้สำหรับสถาบันการศึกษาในอเมริกา

ทางเลือกทางการศึกษามีมากมายหลายประเภทและในแต่ละสถาบันก็ประกาศตัวว่าดีที่สุดและคุ้มค่าทั้งเวลาและเงิน ว่าแต่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกได้อย่างไร

ก่อนอื่น คุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจของคุณ ปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นการหาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณ การเลือกประเทศที่จะเรียนต่อและจะจ่ายค่าเล่าเรียนอย่างไร ก็นับเป็นปัจจัยที่สำคัญได้

ในอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น เปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายมากมาย ดังนั้นการตัดสินใจอาจจะเป็นได้ทั้งความน่าตื่นเต้นและสับสนในเวลาเดียวกัน หากการเรียนต่อในอเมริกาได้ปรากฏขึ้นกับคุณ คุณต้องรู้ระบบการศึกษาของอเมริกาและความแตกต่างของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและการใช้การจัดอันดับเฉพาะทางในอเมริกาเช่นเดียวกับการจัดอันดับโลกก็จะถูกนำมาใช้

U.S. News & World Report College and University rankings

ได้ถูกใช้ตั้งแต่ปี 1983 โดย U.S. News & World Report ได้รายงานการจัดอันดับที่มีอิทธพลเป็นวงกว้างในการจัดอันดับของวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

 • การประเมินจากนักศึกษา: การสำรวจชื่อเสียงของทางสถาบันในหมู่อธิการบดีและคณบดีของสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 • การประเมินผลผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ: การสำรวจชื่อเสียงของทางสถาบันในกลุ่มผู้ให้คำปรึกษาแนะนำจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 1,800 คน
 • การรักษาสภาพ: อัตราการสำเร็จการศึกษาภายใน 6 ปี และอัตราการรักษาสภาพนักศึกษาในปีแรก
 • บุคคลากรด้านการสอน: ขนาดชั้นเรียน เงินเดือนอาจารย์ ระดับการศึกษาของอาจารย์ สัดส่วนนักเรียน:อาจารย์ และสัดส่วนอาจารย์ประจำ
 • การคัดเลือกนักศึกษา: คะแนนการสอบที่ได้มาตรฐานเพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียน สัดส่วนในการรับเข้าเรียนด้วยคะแนนที่สูงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ทรัพยากรทางการเงิน: การใช้เงินต่อจำนวนนักศึกษา
 • แสดงอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
 • เงินบริจาคของสมาคมศิษย์เก่า

 

Washington Monthly

จัดตั้งขึ้นในปี 1969 นิตยสารนี้เริ่มรายงานผลการวิจัยในประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแห่งชาติในปี 2005 และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทุกปี สถาบันการศึกษาได้ถูกวัดระดับจากผลงานที่สร้างต่อสาธารณะชนใน 3 ประเภทกว้างๆ ได้แก่

 • การขับเคลื่อนทางสังคม: การรับเข้าและเรียนจบของนักศึกษาที่มีฐานะยากจน
 • การวิจัย: สร้างสรรค์ผลงานที่ล้ำสมัยและผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 • การบริการ: ส่งเสริมนักศึกษาให้ตอบแทนคุณแก่ประเทศบ้านเกิด

 

The Top American Research Universities

ศูนย์กลางสำหรับการวัดผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยการวิจัยแห่งอเมริกาอยู่ในระดับต้นตั้งแต่ปี 2000 วิธีการจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้และรวมถึง

 • ผลงานตีพิมพ์ด้านงานวิจัย
 • การอ้างอิง
 • การเป็นที่ยอมรับและเงินทุน
 • คุณภาพการศึกษาในระดับปริญญาตรี (คะแนน SAT)

 

American Council of Trustees and Alumni Report

The American Council of Trustees เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยภารกิจที่ได้ระบุไว้คือการสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปศาสตร์และการคิดแบบปรัชญา ดังนั้นเกณฑ์การประเมินที่กำหนดจะมี 7สาขาวิชาทางด้านศิลปะและความคิดแบบเสรีภาพ เพื่อวัดความสำเร็จของหลักสูตรการศึกษาจากแต่ละสถาบัน โดย 7สาขาวิชาได้แก่

 • การประพันธ์: ชั้นเรียนการเขียนในวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านไวยากรณ์ รูปแบบ ความชัดเจนและเหตุผล
 • วรรณคดี: สำรวจหลักสูตรหรือแนะนำลงไปในบทเรียนที่กว้าง
 • ภาษาต่างประเทศ: ความสามารถที่ระดับปานกลาง
 • รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือประวัติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์: หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ควรเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ขนาดเล็กหรือเศรษฐศาสตร์มหภาพเบื้องต้น
 • คณิตศาสตร์:  หลักสูตรระดับวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกายภาพ

 

The Princeton Review

The Princeton Review เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ช่วยในการเตรียมตัวการทดสอบวัดมาตรฐานแบบอเมริกาและการสมัคร ซึ่งไม่ได้เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย Princeton โดยในแต่ละปีบริษัทจะเผยแพร่หนังสือวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ USA และเมื่อเร็วๆนี้ได้เปิดตัวรายงานที่เรียกว่า the Best Value Colleges 2010 โดยมีกฎเกณฑ์ในการประเมินดังนี้

 • ปัจจัยด้านการศึกษา เช่น คุณภาพของนักศึกษาในโรงเรียน โดยการวัดจากใบแสดงผลการเรียนที่ใช้ในการรับสมัครเช่นเดียวกับวิธีที่นักเรียนประเมินประสบการณ์ด้านการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน: โดยรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าธรรมเนียมที่กำหนด สำหรับวิทยาลัยเอกชน
 • การช่วยเหลือด้านการเงิน รวมถึงเงินช่วยเหลือที่เป็นรางวัลทั่วไป (เงินทุน ทุนการศึกษาหรือเงินให้เปล่า) ที่ให้กับนักเรียน เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่กู้ยืมเงินเพื่อการเรียนและหนี้เฉลี่ยของนักเรียนเหล่านี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสำรวจข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อได้รับเงินทุนช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลทั้งหมดของรายงานที่นำเสนอโดย USA today and Interactive aid for comparison จากผลการสำรวจของ Princeton’s Review กรุณาเข้าสู่ลิงค์

 

Shanghai University World Ranking

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเชิงวิชาการ หรือ The Academic Ranking of World Universities (ARWU), ได้ถูกเผยแพร่ในปี 2003 โดยมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้ โดยนิตยสาร The Economist กล่าวว่า “เป็นการจัดอันดับรายปีของมหาวิทยาลัยโลกด้านการวิจัย ที่ใช้กันในวงกว้างมากที่สุด”  มหาวิทยาลัยมากกว่า 1000 แห่งได้ถูกจัดอันดับโดย ARWU ทุกปีและรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 500 อันดับแรกจะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ โดยมีเครื่องบ่งชี้ 6 ประเภทในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

 • จำนวนศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลและเหรียญรางวัลฟิลด์
 • จำนวนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงมากโดย Thomson Scientific
 • จำนวนผลงานตีพิมพ์บทความในวารสาร Nature and Science
 • จำนวนบทความในดัชนีอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์
 • เพิ่มเติมในส่วนของดัชนีอ้างอิงทางด้านสังคมศาสตร์
 • ผลการดำเนินการต่อจำนวนนักศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับขนาดของสถาบันการศึกษา

 

แม้ว่าการจัดอันดับจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชา แต่ก็ไม่ควรใช้เพื่อการตัดสินใจของคุณเพียงอย่างเดียว คุณควรรู้ว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่เลือกเพราะเห็นว่ามีข้อมูลอันเป็นที่น่าพึงพอใจ

ยังมีแหล่งข้อมูลยังมีแหล่งข้อมูลมากนอกเหนือจากการจัดอันดับ ลองอ่านความคิดเห็นหรือคำรับรองจากนักศึกษาปัจจุบันในอเมริกาดู เพื่อดูคุณจะได้ทราบข้อเท็จจริงและประสบการณ์โดยตรงจากนักเรียนนักศึกษาเช่นคุณ

คุณยังสามารถหา บล็อกและบทความ เกี่ยวกับการเรียนต่อที่อเมริกาและที่ประเทศอื่นได้จากนักเรียนคนอื่นๆ ที่นี่ในเว็บไซด์ของเรา

หากคุณต้องการที่จะเห็นภาพรวมของการศึกษาในระดับโลก เราได้นำการจัดอันดับที่สำคัญมารวมไว้ให้คุณในที่นี่ ซึ่งมีทั้งผลรวมทั้งหมดจากความคิดเห็นของนักศึกษาของเรา และข้อมูลสรุปของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยคุณสามารถดูได้จากข้างล่างนี้

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ top universities in the US , หรือข้อมูลเกี่ยวกับ visa applications และ news on immigrations laws โดยการคลิกเข้าสู่ลิงค์

 

 

Study in the USA

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกาเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT (1)

บทความนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณ Badpidd ที่ได้ให้ข้อมูลและเทคนิควิธีในการเตรียมตัวสอบ GMAT เอาไว้มาฝากชาว Hotcourses Thailand  ค่ะ โดยคุณ Badpidd ได้ให้รายละเอียดไว้มีทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ค่ะ  ตอนที่ 1 เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT ตอนที่ 2 วิธีทำตารางอ่านGMAT บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GMAT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป(ผมสอบครั้งแรกและครั้งเดียวได้ 700 ครับ)

33.1K
article Img

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของสถาบันการศึกษาในอเมริกา       ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีโอกาสไปเรียนต่อในอเมริกานั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์และการสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการของตัวเอง แต่ทุกแห่งก็ล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการศึกษา  ภาคเรียน      

23.3K