ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำประเทศและเมือง

นิยามการเมืองของอเมริกา

1746

นิยามการเมืองของอเมริกา

      ในปี 2012 เป็นปีที่เงียบเหงาและใกล้ถึงฤดูใบไม้ร่วงมาทุกขณะ  นักเรียนต่างก็ต้องกลับจากการท่องเที่ยวมายังมหาวิทยาลัยตามเดิม  แต่สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้น ช่วงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเวลา 4 ปีสำหรับพวกเขา! เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกานั่นเอง!!  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับผู้ที่มาศึกษาต่อที่นี่ โดยเฉพาะนักเรียนในสาขาการเมืองการปกครอง

      ในวันนี้ฮอทคอร์สก็จะเกาะกระแสในเรื่องนี้ ด้วยการอธิบายถึงการเมืองของอเมริกาว่าเป็นอย่างไร และสิ่งที่นักเรียนสาขาการเมืองการปกครองจะได้จากการเรียนนั้น มีอะไรดีๆบ้าง

กระบวนการเลือกตั้ง

      การเลือกตั้งของอเมริกานั้นค่อนข้างจะตรงไปตรงมา โดยยึดหลัก ‘winner-take-all’ ที่หมายความว่า ในทุกรัฐนั้น สำหรับการที่ประชาชนของรัฐที่ออกคะแนนเสียงเลือกนาย A มากกว่านาย B ก็แสดงว่านาย A ชนะในการเลือกตั้งในรัฐนั้นๆ โดยผู้สมัครที่ได้ชนะการเลือกตั้งในแต่ละรัฐรวมแล้วมากที่สุด ก็จะถือว่าชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นทันที

      โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โทและเอกในสาขาการเมืองการปกครองจำนวนมาก  ในขณะที่การเข้าสู่การเมืองเลยโดยที่ไม่ได้จบจากสาขานี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เช่นกัน โดยใช้วิธีอาศัยความรู้และความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นแทน  นอกจากนี้วิชาในสาขานี้ก็ยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่เรียนในสาขา international business หรือ communications 

      เรื่องของการเมืองนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทั่วโลก  แต่อย่างไรก็ยังคงมีพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่  ซึ่งนั่นทำให้การเรียนต่อต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้งของประเทศอื่น อย่างเช่น อเมริกา ถือว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

นิยาม

พรรคการเมือง
องค์กรทางการเมืองที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งนโยบายของรัฐบาล โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองหลักอยู่ 5 พรรคด้วยกัน คือ Democratic, Republican, Libertarian, Green and Constitution Party

Republican
พรรคการเมืองที่มีมุมมองในเชิงอนุรักษ์นิยม  เป็นหนึ่งในสองของพรรคที่มีอิทธิพลที่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี  โลโกของพรรคคือช้าง และสีของพรรค คือ สีแดง

Democrat
พรรคการเมืองที่มีมุมมองในเชิงเสรีนิยม  เป็นพรรคที่มีอิทธิพลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกหนึ่งพรรค  โลโกของพรรค คือ ลา ถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีการเปลี่ยนไปเป็นตัวอักษร D ก็ตามที  และสีของพรรค คือ สีฟ้า

Libertarian
พรรคการเมืองที่มีมุมมองในเชิงเสรีนิยมเช่นกัน  เป็นพรรคใหญ่อันดับสามของอเมริกาและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

Green
พรรคการเมืองที่มีมุมมองในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Constitution
พรรคการเมืองที่มีมุมมองในเชิงอนุรักษ์นิยม ที่เน้นไปในเรื่องของการอพยพ และคำประกาศอิสรภาพ (ของอเมริกา)

วุฒิสภา 
เป็นหนึ่งในสภา Congress โดยมีสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด  มีหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ

สมาชิกวุฒิสภา
แต่ละรัฐของอเมริกาจะมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 2 คน  สามารถดำรงตำแหน่งได้ 6 ปี

สภาผู้แทนราษฎร
เป็นอีกหนึ่งในสภา Congress โดยมีสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด  หน้าที่หลักคือออกพระราชบัญญัติต่างๆ และยังมีอำนาจในการเลือกประธานาธิบดีด้วย ถ้าเกิดการเสมอกันจากการเลือกของประชาชน

รัฐสภา หรือ ที่เรียกกันว่า สภา Congress
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

Washington D.C.
เมืองหลวงของอเมริกา โดยที่นี่เป็นที่ตั้งของทำเนียบขาว และเป็นศูนย์กลางของการเลือกตั้ง
----------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตร Political Sciences ในอเมริกา 
ทำไมถึงเรียนการเมืองการปกครอง 
 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...