ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำประเทศและเมือง

อังกฤษแบบ US ปะทะ UK

5702

อังกฤษแบบ US ปะทะ UK

      ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก แต่ก็แน่นอนว่ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอย่างอังกฤษและอเมริกา  ซึ่งถ้าคุณได้เรียนภาษาอังกฤษจากอาจารย์ที่เป็นชาวอังกฤษ คุณก็จะรู้หรือจำคำศัพท์ในรูปแบบ British English ซึ่งมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ไม่เหมือนกับที่ชาวอเมริกันใช้  ดังนั้น เมื่อคุณไปศึกษาต่อในอเมริกา อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นก็คือ ทราบและจดจำถึงคำศัพท์ที่แตกต่างกัน และใช้อย่างถูกต้อง

      มาดูกันค่ะว่ามีตัวอย่างคำศัพท์อะไรบ้างที่ชาวอังกฤษและชาวอเมริกันใช้ไม่เหมือนกัน

ยุโรปและอังกฤษ

อเมริกา

Porter

Bell hop, bell boy

Lift 

Elevator

Boot (of a car)

Trunk

"The bill, please" 
(In restaurants)

"The check, please" 
(In restaurants)

Return

Round trip

People Carrier / MPV

Minivan

Water closet, wc, loo, 
toilet

Bathroom, restroom, ladies room, 
mens room, "the john,", etc.

Trainers

Tennis shoes, sneakers 

Queue

Line

Paracetamol

Acetaminophen, Tylenol

Petrol 

Gasoline, gas

Biscuit

Cookie

Bookshop 

Bookstore

Trousers

Pants

Cinema

Movie Theater (cinema, but less common.) 

Sticking plaster, elastoplast  

Band-aid 

Cotton buds

Q-tip, cotton swab

Rubber 

Eraser
Car park

Parking garage (indoor), parking lot

 

---------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เรียนต่ออเมริกา 
เรียนต่ออังกฤษ 
สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการเรียนต่อ USA 

 

 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว