ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ข่าวล่าสุด

HESN เครือข่ายทางการศึกษาใหม่ของอเมริกา

559

HESN เครือข่ายทางการศึกษาใหม่ของอเมริกา

      Makerere University มหาวิทยาลัยจากประเทศอูกันด้า และมหาวิทยาลัยจากอเมริกา 6 แห่ง ได้ถูกเลือกจากหน่วยงาน The US Agency for International Development หรือ USAID  ให้เข้ารวมโครงการมูลค่า 130 ล้านเหรียญที่ชื่อ the Higher Education Solutions Network หรือ  HESN ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อนำการวิจัยไปสนับสนุนด้านการพัฒนา  โดย HESN ได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

      John Daly ในฐานะที่ปรึกษาทางนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ director of research ของ USAID ได้ออกมากล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวแทนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการทำตามเป้าหมายอันยาวนานของ USAID ที่จะปรับปรุงและขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

      โดย HESN เป็นตัวแทนของยุคใหม่ที่เป็นยุคของการพัฒนาและยกระดับของการศึกษา, มหาวิทยาลัย, งานวิจัยและนักเรียนให้ก้าวเข้าสู่สากล ผ่านการสนับสนุนและสร้างแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ,มีการจัดการต้นทุนที่ถูกต้องและเข้าถึงการพัฒนาได้อย่างแท้จริง

      จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสาธารณสุขและอาหาร, การปรับปรุงในเรื่องของกฎระเบียบของสถาบันการศึกษา ตั้งแต่เรื่องของการวางโครงสร้างทางวิศวกรรมไปจนถึงระบบธุรกิจ  เป็นต้น

      HESN ได้รับเงินทุนสนับสนุนมากถึง 130 ล้านเหรียญ ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี  โดยสถาบันการศึกษาที่ถูกร่วมให้เข้าร่วมประกอบด้วย the Massachusetts Institute of Technology (MIT) , University of California – Berkeley , Michigan State University  , Duke University , Texas A&M University  , William and Mary College จากอเมริกา และ Makerere University จากอูกันด้า

      แต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจะก่อตั้งห้องทดลองเพื่อการพัฒนา โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือในระดับสากลทางด้านการศึกษา, นักเรียนและสังคมระดับนานาชาติ
--------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
วิทยาลัยในอเมริกาเพิ่มการรับนักเรียนขึ้นอีก 9% 
อเมริกาขยายหลักสูตรของสาขา STEM อย่างต่อเนื่อง 
 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว