ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาตรีจาก Adelphi University : NYC

1199

ทุนปริญญาตรีจาก Adelphi University : NYC

      มหาวิทยาลัย Adelphi University  ตั้งอยู่ที่ Garden City โดยมหาวิทยา ตั้งอยู่ห่างจาก  New York City เพียง 45 นาที  และอยู่ห่างจากชายหาด  สวนสาธารณะและศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สวยงามที่สุดใน Long Island เพียงไม่กี่กิโลเมตร

      ในอดีตที่ผ่านมา Adelphi University นั้นได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษากว่า 57 ประเทศทั่วโลก จึงถือเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เต็มไปด้วยนักศึกษาจากนานาชาติ

จุดประสงค์ของทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อมาเรียนต่อในอเมริกา

ลักษณะของทุนการศึกษา

ทุนที่ให้เป็นจำนวนตั้งแต่ 4,000 ดอลลาร์ จนไปถึงทุนเต็มจำนวนประมาณ 20,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 800,000 บาท) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา

ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากค่าเล่าเรียน เช่นค่าที่พัก ค่ากินอยู่ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนนี้เอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ที่จะรับทุนการศึกษา ต้องได้ผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 600 คะแนน หรือผลคะแนน SAT 1050 คะแนน
- สามารถลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา
- มีประสบการณ์ในสาขาที่จะสมัครเรียน โดยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน และประวัติส่วนตัวอื่นๆ

ระยะเวลาในการสมัคร

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครในปี 2012 แบ่งเป็นสองช่วง

ช่วงที่ 1 หมดเขต 1 พฤษภาคม 2555
ช่วงที่ 2 หมดเขต 1 พฤศจิกายน 2555

วิธีการสมัคร

สามารถทำได้โดยการยื่นใบสมัครไปพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียนต่อ เมื่อได้รับการพิจาณาเข้าเรียน ก็จะมีสิทธิรับทุน
ในการสมัครเข้าเรียน สามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ในได้ในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยที่ ecampus.adelphi 

หรือติดต่อไปตามที่อยู่

Office of Student Financial Services
Adelphi University
Levermore Hall, Lower Level Room 1
1 South Avenue
P.O. Box 701
Garden City, NY 11530-0701

------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เรียนต่ออเมริกา 
FAFSA : ใบสมัครขอเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนของอเมริกา 
แนะนำวิธีการหาทุนการศึกษาของอเมริกา 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว